جــرس: سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس از افزایش ۱۵ درصدی وابستگی بودجه سال ٩۰ به نفت نسبت به سال گذشته خبر داد و اعلام کرد که در این بودجه قیمت امسال نفت ٨۰ دلار و نرخ دلار ۱۰۵۰ تومان پیش بینی شده است.

به گزارش مهر، محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، روز سه شنبه ۱۶ فروردین، در نشست خبری مصوبات این کمیسیون درباره بررسی بودجه سال جدید را تشریح کرد.

وی گفت: دولت در لایحه بودجه ٩۰، درآمد حاصل از فروش نفت خام را ۵٧ هزار و ٧٢۰ میلیارد تومان پیش بینی کرده بود اما کمیسیون تلفیق این رقم را به ۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش داد و آن را به تصویب رساند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: در حال حاضر رقم مصوب کمیسیون تلفیق درباره درآمد حاصل از فروش نفت خام نسبت به آنچه در سال ٨٩ تصویب شده بود (۴٣ هزار میلیارد تومان)، ١۵درصد افزایش دارد که این رقم با توجه به تورم پیش بینی شده است.
مفتح گفت: مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق درباره فروش دارایی های سرمایه ای بود که دولت آن را ٨۴۰ میلیارد تومان پیش بینی کرده بود و کمیسیون تلفیق نیز همین رقم را به تصویب رساند.

وی گفت: دولت در بودجه ٩۰، قیمت هر بشکه نفت خام را ٨۰ دلار و هر دلار را ١۰۵۰ تومان پیش بینی کرده بود و در کمیسیون تلفیق نیز بر اساس درآمد فروش نفت خام، همان عدد مورد تصویب قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق یادآور شد: مصوبه دیگر این کمیسیون درباره جرائم معوق راهنمایی و رانندگی بود که بر اساس پیش بینی دولت هزار میلیارد تومان از این بخش در بودجه ٩۰ توسط دولت درآمد کسب شود و جرائم معوق به شرطی که افراد جرائمشان را پرداخت کنند در طول سال جدید بخشیده شود، اما پس از بحث های انجام شده در کمیسیون تلفیق این رقم به ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت و به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه عصر امروز نیز کمیسیون تلفیق تشکیل جلسه می دهد ، گفت: با پایان بررسی بخش درآمدی بودجه، این کمیسیون از این پس وارد بررسی بخش هزینه ای و سیاست های بودجه خواهد شد.
این مقام مسئول در مجلس، چندی پیش پیرامون بخش هایی از بودجه سال نود گفته بود «در بخش عوارض بیمه شخص ثالث رقم ٣۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده بود که این هم تصویب شد و درآمد حاصل از فروش سیگار نیز ١۵۰ میلیارد تومان پیش بینی شده بود که تصویب شد و این رقم ۵۰ درصد رقم مصوب سال ٨٩ است. همچنین در بخش درآمد واگذاری و تعویض پلاک خودرو ١۵٢ میلیارد تومان پیشنهاد و تصویب شده است.