طبق برنامه تعریف شده، دولت باید در طول پنج سال به بالاترین قیمت می‌رسید، اما دولت در آغاز اجرای این قانون بالاترین قیمت را انتخاب کرده و موجب نارضایتی مردم شده است….

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان این که دولت باید بر اساس برنامه قیمت گاز خانگی را پلکانی افزایش می‌داد، گفت: طبق برنامه تعریف شده دولت باید در طول پنج سال به بالاترین قیمت می‌رسید، اما دولت در آغاز اجرای این قانون بالاترین قیمت را انتخاب کرده که موجب نارضایتی مردم شده است.

سیدعماد حسینی در گفت‌وگو با خانه ملت تصریح کرد: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در زمان اوج مصرف گاز در سال گذشته یکی از علت‌های افزایش قیمت قبض گاز مصرفی خانگی است.

نماینده قروه و دهگلان در مجلس با بیان این که افزایش قیمت گاز مصرفی خانگی بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید بر اساس قانون به صورت پلکانی افزایش پیدا می کرد، گفت: متأسفانه دولت بدون طراحی مناسب قیمت آب، گاز و برق مصرفی خانگی را افزایش داده است.

وی با بیان این که مردم با پرداخت نکردن قبض گاز مصرفی خود نمی‌توانند مشکل بالا بودن قیمت گاز را برطرف کنند، افزود: کمیسیون انرژی مجلس پیگیر این موضوع است و مردم باید قبض‌های گاز خود را پرداخت کنند.

حسینی با بیان این که نمایندگان دولت در نشست روز گذشته کمیسیون انرژی توضیح‌هایی را درباره بالا بودن قیمت گاز مصرفی خانگی به این کمیسیون ارائه کرده‌اند، اما این توضیح‌ها اعضای این کمیسیون را قانع نکرده است، اظهار کرد: کمیسیون انرژی مجلس برای برطرف کردن این مشکل پرداخت ماهانه یارانه‌های نقدی و قبض‌های برق، گاز و آب مصرفی خانگی را به دولت پیشنهاد کرده است.

وی افزود: اعضای کمیسیون انرژی مجلس برای برطرف کردن مشکل بالا بودن قیمت گاز مصرفی خانگی، افزایش ۴۵ روزه زمان اقلیم آب و هوایی سرد را تصویب کردند.

حسینی با توضیح این که بالا بودن قیمت قبض تنها به گاز مصرفی خانگی مربوط نمی‌شود، تصریح کرد: با نزدیک شدن فصل گرما و استفاده مردم از کولرهای گازی، قیمت برق مصرفی خانگی هم افزایش می‌یابد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان این که دولت با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید در زمینه افزایش قیمت آب، برق و گاز مصرفی خانگی ملایم تر عمل می‌کرد، اظهار کرد: طبق برنامه تعریف شده، دولت باید در طول پنج سال به بالاترین قیمت می‌رسید، اما دولت در آغاز اجرای این قانون بالاترین قیمت را انتخاب کرده است.