هم اکنون در بخش سبد هزینه های خانوار با رشد 33 درصدی آن نسبت به سال گذشته مواجه هستیم ولی این موضوع در زمان تعیین حداقل دستمزد سال جاری کارگران در نظر گرفته نشد در صورتی که ماده 41 قانون کار بر این موضوع تاکید…

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با اعلام اینکه سبد هزینه های خانوار کارگری در سال جاری با ۳۳درصد رشد مواجه شده است، گفت: در صورت عدم اعمال مدیریت مصرف کارت های اعتباری خرید، کارگران به میزان ۱/۵میلیون تومان بدهکار خواهند شد.

به نوشته روزنامه مردمسالاری، علی دهقان کیا در خصوص جدی تر شدن برنامه واگذاری کارتهای اعتباری ۱/۵ میلیون تومانی خرید کارگران در سال جاری و برنامه ریزی های صورت گرفته در این زمینه گفت: مهمترین نکته در این بخش این است که کارگران بتوانند پس از دریافت این کارتها، مدیریت مصرف داشته باشند.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: باید تمام کارگرانی که این کارت ها در آینده در اختیارشان قرار می گیرد در نحوه مصرف خود مدیریت کنند چون در صورت استفاده نادرست نه تنها مشکلی از آنها حل نمی شود بلکه بدهکار نیز خواهند شد. دهقان کیا ادامه داد: البته ممکن است بسیاری از کارگران هم اکنون منتظر دریافت کارت های اعتباری باشند ولی هم اکنون کارگران با مسائل مهم تری مانند تقویت معیشت، بهبود دستمزدها و همچنین ساماندهی قراردادها مواجه هستند و بهتر است در این بخش ها نیز اقدامات موثری صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون در بخش سبد هزینه های خانوار با رشد ۳۳ درصدی آن نسبت به سال گذشته مواجه هستیم ولی این موضوع در زمان تعیین حداقل دستمزد سال جاری کارگران در نظر گرفته نشد در صورتی که ماده ۴۱ قانون کار بر این موضوع تاکید دارد.