در دومین مرحله از حذف یارانه نان و پس از افزایش ۴۴درصدی قیمت گندم تحویلی به کارخانجات آرد که افزایش از ۲۵۰ به ۳۶۰ تومان در هر کیلو گندم را در پی داشت، نرخ انواع نان نیز بطور میانگین ۲۳ درصد افزایش خواهد داشت.

به گزارش آفتاب، با وجود این افزایش شدید، سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها با اشاره به ارائه قیمت‌های پیشنهادی استانداری تهران برای انواع نان برای بررسی در ستاد، گفت: افزایش قیمت نان بسیار کم و جزئی خواهد بود.

بر این اساس دستور افزایش قیمت انواع نان اعلام شده در حالی که بسیاری از واحدهای نانوایی هنوز با همان قیمت قبلی موجودی آرد در انبارهای خود دارند اما باید از روز پنج‌شنبه با قیمت جدید اقدام به عرضه نان کنند.

این مقام آگاه گفت: در حال حاضر کارخانجات آرد با قیمت گندم 360 تومانی اقدام به عرضه آرد می‌کنند.

همچنین روز گذشته یک مقام مسئول به فارس گفت: قیمت‌های پیشنهادی برای نان در استان تهران به این صورت است: قیمت نان لواش 125 تومان، قیمت نان تافتون 250 تومان، قیمت نان بربری 350 تومان و قیمت نان سنگک 500 تومان.

طبق قیمت‌های فوق نرخ نان لواش 25درصد؛ نان تافتون25 درصد؛ نان بربری 17 درصد و نان سنگک هم 25 درصد افزایش می‌یابد که میانگین افزایش قیمت نان‌ها 23 درصد خواهد بود.

با توجه به قیمت‌های فوق و حذف کامل یارانه نان؛ از ابتدای طرح هدفمندی یارانه‌ها نرخ لواش از 30 تومان به 125 تومان رسیده و بیش از 4 برابر شده؛ قیمت نان تافتون از 50 تومان به 250 تومان رسیده و 5 برابر شده؛ نرخ بربری بدون کنجد از 100 به 350 تومان رسیده و 3.5 برابر شده و در نهایت قیمت هر عدد سنگگ بدون کنجد با افزایش 3.3 برابری از 150 به 500 تومان رسیده است.

این مقام آگاه در واکنش به این سؤال که قیمت آرد به چه صورتی تعیین شده است، گفت: قیمت آرد در سازمان حمایت بر اساس درصد سبوس بین 400 تا 420 تومان در هر کیلوگرم تعیین شده به طوری که آرد 7 درصد سبوس دار 400 تومان، آرد 12 درصد سبوس 410 تومان و آرد 18 درصد سبوس 420 تومان تعیین شده است.