کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی بافق، روز شنبه در اعتراض به انتصاب مدیرعامل غیربومی برای این شرکت، اعتصاب و راهپیمایی کردند، اما پلیس آنها را پراکنده کرد. معترضین به همراه جمع کثیری از کسبه و اهالی بافق در میدان شهدای بافق اجتماع نموده و تا محل امامزاده عبدالله راهپیمایی کردند….

کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی بافق، روز شنبه در اعتراض به انتصاب مدیرعامل غیربومی برای این شرکت، اعتصاب و راهپیمایی کردند، اما پلیس آنها را پراکنده کرد.

به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، در پی انتصاب مدیر عامل جدید شرکت سنگ آهن مرکزی بافق، روز شنبه کارگران این شرکت دست از کار کشیدند.

بر اساس این گزارش، کارگران صبح روز یکشنبه با اجتماع در مقابل ساختمان فرمانداری بافق با سر دادن شعارهایی نسبت به معرفی مدیر عامل غیربومی این شرکت اعتراض کردند که با دخالت پلیس پراکنده شدند.

این گزارش حاکی است معترضین به همراه جمع کثیری از کسبه و اهالی بافق در میدان شهدای بافق اجتماع نموده و تا محل امامزاده عبدالله راهپیمایی کردند.