اعضای شورای شهر تهران بار دیگر افزایش ۱۵درصدی کرایه تاکسی را در سال جدید و پس از بررسی اعتراض فرمانداری به تصویب رساندند….

اعضای شورای شهر تهران بار دیگر افزایش ۱۵درصدی کرایه تاکسی را در سال جدید و پس از بررسی اعتراض فرمانداری به تصویب رساندند.

به گزارش برنا، رسول خادم صبح امروز درسیصد و هفتادمین جلسه شورای شهر با اشاره به اعتراض فرمانداری گفت: فرمانداری از ما جدول نرخ کرایه ها را خواسته بود که ما آن را به فرمانداری ارائه داده و همچنین نرخ کرایه ها نیز مجددا در کمیته و برنامه بودجه بررسی شد.

وی افزود: افزایش نرخ کرایه تاکسی در دی ماه به دلیل افزایش قیمت بنزین و گاز بود و افزایش ۱۵درصدی در سال جدید با توجه به تورم اعلام شده و به منظور امکان تداوم فعالیت رانندگان اعمال شده است.

در ادامه مهدی چمران رییس شورای شهر توضیح داد: البته ۱۵درصدی که در دیماه افزایش پیدا کرده بود به دلیل هدفمندکردن یارانه ها نبود بلکه شورا با هماهنگی وزارت کشور این افزایش را انجام داده که قرار شد در سال جدید نرخ کرایه تاکسی به قیمت عادلانه خود برگردد.

بنابراین گزارش، در نهایت اعضای شورای شهر تهران، افزایش ۱۵درصدی کرایه تاکسی را در سال ۹۰ به تصویب رساندند.