در ادامه واکنشها به اقدام قهر آمیز احمدی نژاد، وكلاي ملت در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي درحال امضا نامه‌اي هستند كه در آن به احمدی نژاد درباره مسائل اخير توصيه‌هايي شده است.

به گزارش  فارس، در حال حاضر برخي از نمايندگان در حال جمع‌آوري يك نامه براي قرائت در صحن علني مجلس شوراي اسلامي هستند كه در آن توصيه‌هايي به احمدی نژاد درباره قانون اساسي، وظايف اساسي رياست جمهوري و همچنين اطاعت از رهبري و دين مبين اسلام است.

اين بيانيه كه تاكنون بيش از 100 نفر آن را امضا كرده‌اند، 8 محور و بند اصلي دارد و بيشتر شبيه به يك توصيه‌نامه يا آگاهي‌نامه است.
در اين نامه همچنين خطاب به احمدي‌نژاد آورده‌ شده‌است كه شما بر اساس قانون اساسي سوگند ياد كرده‌ايد كه به مردم خدمت كنيد و در كنار رهبری باشيد.
در اين نامه همچنين راجع به مسائل حاشيه‌اي اخير توصيه‌هايي شده است و قرار است كه اين نامه ابتدا به احمدی نژاد داده شود و در صورتي كه به آن عمل نشد، وكلاي ملت آن را از تريبون مجلس قرائت خواهند كرد.