اعلام حمایت بیش از چهل دانشگاه سراسر کشور از اعتراض و اعتصابات ٢۵ اردیبهشتدر ادامه اعلام حمایت های گستردۀ دانشجویان واحدهای دانشگاهی کشور از خیزش و اعتصاب پیشنهادیِ ٢۵ اردیبهشت، تا کنون بیش از چهل دانشگاه و تشکل دانشجویی، حمایت خود را از این حرکت اعلام نموده اند.

بنا بر اخبار انتشار یافته در صفحه رسمی فیس بوک بیست و پنجم اردیبهشت ماه در طی چند روز گذشته نیز، دانشجویان آزادیخواه دانشگاه شیراز، جمعی از دانشجویان دانشگاه سوره، جمعی از دانشجویان سبز دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشجویان دانشگاه آزاد واحد بیضاء فارس، جمعی از دانشجویان معترض دانشگاه آزاد اراک، جمعی از دانشجویان دانشگاه بین المللی امام رضا مشهد، دانشجویان سبز دانشگاه های شهید چمران و جندی شاپور اهواز، جمعی از دانشجویان سبز دانشگاه های اهواز، جمعی از سبز اندیشان دانشگاه ملایر، دانشجویان سبز دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب با صدور بیانیه هایی مجزا به این حرکت اعتراضی پیوستند.

همچنین کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج از کشور نیز با صدور بیانیه ای از اعتصاب سراسری دانشگاههای ایران در ۲۵ اردیبهشت حمایت نمود.

بنا بر این گزارش دانشجویان آزادیخواه دانشگاه شیراز ضمن حمایت از این فراخوان اعلام نمودند که در حمایت از این فراخوان ضمن عدم حضور در کلاس ها با بیان خواسته های صنفی خود در ساعت۱۱ صبح ٢۵ اردیبهشت در میدان پردیس ارم دست به تجمع اعتراض آمیز خواهند زد. در گوشه هایی از این بیانیه آمده است که :»دانشجویان آزادی خواه دانشگاه شیراز، پس از بررسی شرایط ننگین و پادگانی دانشگاه شیراز ضمن بیان دلایل زیر، حمایت خود را از اعتصاب عمومی دانشجویان سراسر کشور در ٢۵ اردیبهشت ماه اعلام داشته و از عموم دانشجویان با هر تفکری دعوت به عمل می آورند تا در این حرکت صنفی که بیانگر روح بیدار و ذهن هوشیار دانشجویان است شرکت نمایند.»

همچنین جمعی از دانشجویان سوره نیز ضمن صدور بیانیه ای اعلام نمودند که «ما جمعی از دانشجویان دانشگاه هنر سوره ضمن تشکر از ایستادگی دانشجویان این دانشگاه در تحصن های اخیر، در ادامه پیگیری خواسته های صنفی خود و در اعتراض به فضای امنیتی دانشگاه و کشور از تمامی دانشجویان و اساتید بزرگوار این دانشگاه می خواهیم همراه با دانشجویان دیگر دانشگاهها در روز ۲۵ اردیبهشت ماه اقدام به تعطیلی کلاسهای خود کنند تا بدین وسیله قدمی به سوی آرمان آزادی خواهانه خود برداشته باشیم. همچنین از سایر دانشجویان هنر سراسر کشور می خواهیم در اعتراض به جو حاکم در دانشگاهها به این تحصن پیوسته و در راستای اطلاع رسانی و آگاه سازی از نهایت توان خلاقه خود در طراحی پوسترها و گرافیتی ها بهره برده تا این روز به اعتراض سراسری دانشجویان تبدیل شود.»

در ادامه این فراخوان جمعی از دانشجویان سبز دانشگاه صنعتی اصفهان ضمن اعلام حمایت از این حرکت اعتراضی در یک فراخوان عمومی از تمام دانشجویان این دانشگاه خواستند که در ساعت ده صبح در مقابل ساختمان تالارها، به اعتراض علیه وضعیت موجود پرداخته و اعتراض خود را نسبت به وضع موجود نشان دهند. در بخش هایی از بیانیه منتشر شده از این دانشگاه در صفحه فیس بوک ٢۵ اردیبهشت آمده است که : «توجه به وضعیت امنیتی موجود در دانشگاه و فشارهای وارده بر دانشجویان و سیل دستگیری های بی جای دانشجویان مبارز ، حال که سایر دانشگاههای کشور اقدام به دعوت برای مبارزه علیه وضع خفقان موجود نموده اند، ضرورت را بر این دیدیم که از شما دانشجویان فرهیخته دعوت به عمل آوریم که برای حمایت از دانشجویان و یاران در بند خویش در روز یک شنبه ٢۵ اردیبهشت ماه ، با تحریم کلیه ی کلاسها وتجمع در ساعت ده صبح در مقابل تالارها، به اعتراض علیه وضعیت موجود پرداخته و به یاران دبستانیمان در دانشگاه های دیگر بپیوندیم.»

از دیگر دانشگاههایی که به این آکسیون اعتراضی پیوسته اند دانشجویان دانشگاه آزاد اراک می باشند. بنا به گزارش صفحه فیس بوک بیست و پنج اردیبهشت جمعی از دانشجویان معترض دانشگاه آزاد اراک با صدور بیانیه ای اعلام حمایت خود را از این حرکت اعتراضی اعلام نمودند در بخش هایی از این بیانیه آمده است که :»از تمامی اساتید محترم و دانشجویان آزاد اندیش این دانشگاه می خواهیم در اعتراض به امنیتی شدن فضای دانشگاهها و خفقان حاکم بر جامعه با دیگر دانشجویان سراسر کشور همراه شده و با تعطیل کردن کلاسها و تحصن در صحن دانشگاه خواستار حقوق پایمال شده دانشجویان وملت ایران شویم.»

همچنین جمعی از دانشجویان دانشگاه بین المللی امام رضا مشهد ضمن صدور بیانیه ای اعلام آمادگی خود را برای پیوستن به این اعتصاب آماده نموده اند . در گوشه هایی از این بیانیه آمده است که :»اکنون که با اوج گرفتن صدای داد خواهی مجامع فرهنگی و یک صدا شدن اعتراضات دانشجویی، حقانیت این حرکت بر همگان آشکار شده و در پی تشدید روزافزون جو امنیتی در دانشگاه ها، ما داشنجویان دانشگاه بین المللی دانشگاه امام رضا ضمن ابراز همبستگی با این حرکت، اعلام میداریم که تا بهبود اوضاع و تحصیل خواسته های خود دست از تلاش و مبارزه بر نداشته و سکوت را در حکم خیانت به تن زخمی و روح آزاده ی تمام دانشجویان دلسوز و مبارز می دانیم.»

همچنین دانشجویان سبز دانشگاه های شهید چمران و جندی شاپور اهواز و جمعی از دانشجویان سبز دانشگاه های اهواز با صدور دو بیانیه مجزا ضمن حمایت از بهار اعتراضات دانشجویی از دانشجویان خود خواستند تا با توجه به فضای امنیتی دانشگاه و سخت شدن اطلاع رسانی خلاقیت و ابتکار خود را در اطلاع رسانی این روز اعتصاب به کار بگیرند. در گوشه هایی از بیانیه دانشجویان سبز دانشگاه های شهید چمران و جندی شاپور اهواز آمده است که :»امسال در حالی به استقبال روز معلم می رویم که هر روز شاهد فشار بیشتر به اساتید ازادی خواه هستیم به خصوص در دو سال اخیر که تعداد زیادی از اساتید منتقد و مخالف حکومت با ترفندهای مختلف نظام تمامیت خواه از جمله اخراج و بازنشستگی اجباری برخورد شده است. اساتیدی که جرم آنها تنها دفاع ازحقوق مردم و گفتن سخن حق است. از طرف دیگر ٨۴ روز است که از حصر غیر قانونی و غیر انسانی سران جنبش سبز که همواره از دانشجویان مخالف حمایت کرده و دارای احترام نزد تمام گروه های مخالف حکومت در داخل و خارج کشور هستند می گذرد. همین امر و ترس حکومت از دانشجویان سبب شده تا محیط دانشگاه ها به شدت امنیتی شود و روسای دانشگاه ها نیز از راه های مختلف از جمله تهدید و ارعاب دانشجویان. جذب و گزینش نیروهای اطلاعاتی در قالب دانشجو، برگزاری کرسی های ازاد اندیشی(که در واقع این کرسی ها برای نمایش قدرت از نقطه ضعف اقتدارگرایان و بحث کردن در چارچوب نظام و ولایت مطلقه فقیه است) سعی دارند تا محیط دانشگاه را به پادگانی برای نیروهای اطلاعاتی و نهاد رهبری تبدیل کنند … در همین راستا ما جمعی از دانشجویان سبز دانشگاه های اهواز ضمن تبریک روز معلم به تمام اساتید و معلمان آزادی خواه از تمام دانشجویان و اساتید می خواهیم تا در این روز فرخنده (٢۵اردیبهشت) با اعتصاب و تعطیلی کلاس های درس ضمن پیوستن به دانشگاه های دیگر اعتراض خود را نسبت به فضای امنیتی دانشگاه اعلام کنند.»

همچنین جمعی از دانشجویان دانشگاه ملایر با صدور بیانیه ای آمادگی خود را برای پیوستن به این اعتراض اعلام نمودند. در بخش هایی از این بیانیه که به نام سبز اندیشان دانشگاه ملایر منتشر گردیده است آمده است که :»همزمان با اعلام حمایتهای دانشجویانِ سبز دانشگاههای کشور از فراخوان فعالان دانشجوییِ دانشگاههای تهران و امیرکبیر برای برگزاری اعتصاب سراسری و اعتراضِ همزمان در روز ٢۵ اردیبهشت ماه دانشجویان سبز اندیش دانشگاه ملایر آمادكی خود را برای همراهی با این موج سبز اعلام میداریم و تمامی اساتید و دانشجویان ، جوانان، زنان، معلمان، کارگران، پرستاران،احزاب و تمام مردم را به حمایت از دانشجویان فرا می خوانیم و از آنها می خواهیم که همراه دانشجویان، بر علیه فقر، تبعیض، استبداد و اعدام فریاد سر دهند.»

همچنین دانشجویان سبز دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب که صفحه فیس بوک بیست و پنج اردیبهشت بیانیه آنها را به عنوان چهل دومین بیانیه حمایتی در صفحه خود درج نموده است با صدور بیانیه ای حمایت خود را از بهار اعتراضات اعلام نمودند. در بخش هایی از این بیانیه آمده است که «همزمان با اعلام حمایتهای دانشجویانِ سبز دانشگاههای کشور از فراخوان فعالان دانشجوییِ دانشگاههای تهران و امیرکبیر برای برگزاری اعتصاب سراسری و اعتراضِ همزمان در روز ٢۵ اردیبهشت،ما؛دانشجویان سبز دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب با این حرکت اعتراضی همراه شده و در بیست و پنجم اردیبهشت ماه دست به اعتراض زده و ثابت خواهیم کرد که دانشگاه پادگان نیست.»

روز گذشته این صفحه فیس بوکی در اولین بیانیه رسمی خود لیستی از ٣۶ دانشگاه را به همراه زمان و مکان تجمعات در آنها منتشر نمود و در این بیانیه تاکید نمود که در صورت عدم حمایت رسمی این موج سراسری توسط مشاورین رهبران دربند جنبش سبز این موج به نتیجه مطلوب دست نمی یابد. پیش از این نیز جمعی از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران در بیانیه ششم خود به صورت رسمی از آقایان امیر ارجمند و واحدی درخواست حمایت رسمی از این حرکت و صدور بیانیه توسط آنها را نموده بودند.

طی دو هفته اخیر، پس از فراخوان جمعی از فعالان دانشجویی و اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی جهت برگزاری اعتصاب و تحصن اعتراضی نسبت به امنیتی شدن فضای دانشگاه در روز یکشنبه ٢۵ اردیبهشت، دانشجویانِ سبزِ دست کم سی دانشگاه و مرکز آموزش عالی کشور، با صدور بیانیه هایی جداگانه اعلام کردند که آنها نیز به اعتصاب و اعتراضی مشابه در روز ٢۵ اردیبهشت ماه دست خواهند زد.

گفتنی است طی روزهای گذشته، تشکل های متعددی از دانشگاههای سراسر کشور، طی صدور بیانیه هایی جداگانه و بعضا مشترک، از خیزش ٢۵ اردیبهشت که جمعی از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران پیشنهاد داده بودند، حمایت کرده اند، از جمله: دانشجویان سبز دانشگاه امیر کبیر، علامه، بهشتی، علم و صنعت، هنر، بوعلی همدان، گیلان، آزاد ساری، دانشگاه آزاد رباط کریم، انجمن اسلامی دانشگاه آزاد پیشوا- ورامین، پیام نور مازندران، دانشگاه های چهارگانه شهر تبریز، آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشجویان سبز دانشگاه آزاد لاهیجان، دانشجویانِ سبزِ دانشگاههای چندگانه «قزوین»، جمعی از فعالین دانشجویی و مدنی دانشگاه «سمنان»، دانشجویان سبز «دانشگاه آزاد مشهد»، جمعی از دانشجویان سبز «دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر اصفهان» و جمعی از دانشجویان «دانشگاه تربیت معلم کرج»، «غیر انتفاعی شمال»، «مازندران»، «تهران شرق (قیامدشت)» و «آزاد قائمشهر» .