مدیریت شرکت صنعتی مهرآباد بدون این که نظر کمیته انظباتی شرکت را جویا شود اقدام به این کار کرده است که عملی غیرقانونی و برخلاف سخنان وزیر کار…

رییس شورای اسلامی کار شرکت صنعتی مهرآباد از اخراج ۸ نفر از کارگران رسمی این شرکت خبر داد.

به گزارش ایلنا فرهاد کاظم‌زاده افزود: مدیریت شرکت صنعتی مهرآباد بدون این که نظر کمیته انظباتی شرکت را جویا شود اقدام به این کار کرده است که عملی غیرقانونی و برخلاف سخنان وزیر کار است.

وی تصریح کرد: کارگران اخراجی سابقه ۲۰ تا ۲۴ سال هستند و حتی یکی از کارگران اخراجی عضو شورا است و طبق ماده ۲۸ قانون کار مصونیت قانونی و شغلی دارد.

رییس شورای اسلامی کار شرکت صنتعتی مهرآباد با اشاره به مراجعه کارگران به اداره کار، گفت: تا کنون که این مراجعات نتیجه‌ای نداشته است.

وی با اشاره به واگذاری این شرکت به بخش خصوصی در سال ۸۲ و با قیمت ۳ میلیارد تومان که کمتر از ارزش واقعی آن بود، اظهار داشت: ۵۷۰ کارگر این شرکت حالا به ۱۴۰ کارگر کاهش یافته است.