آغاز نصب پلاکاردهای جنبش سبز در مناطق مختلف تهران
بیانیه اعلام موجودیت شبکه اجتماعی ۱- راه سبز امید گروهی از حامیان و فعالان جنبش سبز، جهت سازماندهی مجدد هسته های مدنی و تشکیلاتیِ جنبش سبز و تداوم مقاومت مدنی و مبارزات مسالمت آمیز، با صدور بیانیه ای از اعلام موجودیت «شبکه اجتماعی ۱- راه سبز امید»، خبر داده و در اولین حرکت، اقدام به نصب پلاکاردهای جنبش سبز در برخی مناطق تهران کردند.

به گزارش رسیده به جرس، در بیانیه اعلام موجودیت شبکه اجتماعی ۱- راه سبز امید»، آمده است «در دورانی که از نظر سرکوب آزادی‌ها و پایمال نمودن حقوق ابتدایی انسان، یکی از سیاه‌ترین ادوار است، مبارزه دیگر نه یک انتخاب که وظیفه‌ای اخلاقی است.»

این بیانیه همچنین تاکید می کند «اکنون که نزدیک به دو سال از مهندسی گسترده آراء در انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد، دیگر بر همگان آشکار شده که بازگشت داوطلبانه اقتدارگرایان به مسیر حاکمیت مردم توهمی بیش نیست و این جریان هر روز، پرده جدیدی از چهره‌ی انحصارطلب خود می‌گشاید. راهگشا نبودن فعالیت‌های فردی و کنش‌های اعتراضیِ مقطعی نیز در عین اهمیت انکارناپذیرشان، امروز دیگر نقل مجالس است و اثبات آن، نیازمند استدلال‌های پیچیده نیست.»

شبکه اجتماعی ۱- راه سبز امید در ادامه بیانیه اعلام موجودیت خود آورده است «خون شهیدان و ندای اسیران و رنج دیدگان ایران آراممان نمی‌گذاشت. برای آن شدیم که دست از نشستگی و پراکندگی برداریم و گردهم آییم و نیروی برآمده از خرد و کنش جمعی را در راه رسیدن به آزادی و دموکراسی به کار اندازیم. در این راه دشوار و خطیر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور جنبش سبز چراغ راه ما هستند و حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که به عنوان اصلی خدشه‌ناپذیر در هر دوی این متون مورد تأکید قرار گرفته، بالاترین آرمان ما است.»

همچنین آورده اند «ما نیز چون همراهان عزیز و در بند جنبش سبز، میرحسین موسوی و مهدی کروبی بر استقرار نظام انتخاباتی آزاد، رقابتی، غیرگزینشی و منصفانه که شفافیت آن کاملاً قابل تضمین باشد، پای می‌فشریم و فعالیت آزادانه احزاب، نهادهای مدنی و سندیکاهای کارگری را بخشی جدایی‌ناپذیر و بنیادین از یک جامعه دموکراتیک می‌دانیم. ضروریاتی که انکار آن از سوی اقتدارگرایان، امروز ملل و اقوام ایران را از بدیهی‌ترین حقوق همچون آموزش زبان مادری و تعیین سرنوشت محروم کرده، زنان را در زیر یوغ ستمی همه‌جانبه و سیستماتیک خرد کرده، کارگران را از نظر معیشتی زیر فشاری ویران‌کننده قرار داده و یا بیکار کرده و ایران را به وضعیتی دچار کرده که در نرخ اعتیاد و افسردگی رکورد شکن شود.»

در بخشی دیگر از بیانیه شبکه اجتماعی ۱- راه سبز امید آمده است «مقاومت سازمان یافته، خلاقانه و مسالمت‌آمیز تا زمان تن دادن حاکمیت به آزادی زندانیان سیاسی، پایان دادن به حصر رهبران جنبش سبز و مذاکره با آنان برای گذار به دموکراسی را پیگیری نموده و همگان را فرامی‌خواند تا از طریق ایجاد چنین گروه‌هایی به این مقاومت پیوسته و در تحقق آرمان آزادی بکوشند.»

این گروه در بیانیه ای جداگانه از اولین اقدام عملی خود در راستای تشکیل هسته مبارزاتی خبر داده و بعد از نصب پلاکاردهای جنبش سبز در مناطق مختلف تهران گزارش کرده است که «صبح امروز، سه شنبه سیزدهم اردیبهشت ماه، شهروندان بیشماری که در حال تردد در بزرگراههای تهران بودند، با پرچمهایی بر روی تعدادی از پلهای عابر روی بزرگراه ها مواجه شدند که علاوه بر منقش بودن به تصویر میرحسین موسوی، همراه دربند جنبش سبز، عبارت «استقامت جنبش سبز تا رسیدن به آزادی و دموکراسی» بر روی آنها نوشته شده بود.»

این نمادها و پلاکاردها، علیرغم گشت های امنیتی مداوم و کنترل بزرگراه¬های شهر تهران با دوربین-های متعدد بر روی پل¬های عابر نقاط مختلف تهران (از جمله بزگراه همیت، چمران، شیخ فضل الله، اتوبان تهران- کرج، رسالت و حقانی) نصب شده بودند، که بعد از مدتی برخی از آنها توسط نیروهای انتظامی و امنیتی شناسایی و جمع آوری شد.