مراسم سخنرانی دکتر جلایی پور با عنوان بررسی جنبش های تحول خواه در منطقه با دخالت مسئولین دانشگاه لغو شد.
به گزارش تحول سبز، در پی اعلام برگزاری مراسم سخنرانی دکتر جلایی پور در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران شمار زیادی از دانشجویان این دانشگاه در محل برگزاری این نشست حاضر شده بودند. اما به دلیل ممانعت و مخالفت حراست دانشگاه که این روزها تحت تبعیت از نیروهای وزارت اطلاعات می باشد این مراسم لغو گردید.

به گفته یکی از دانشجویان گرچه حراست دانشگاه مانع ورود بسیاری از دانشجویان به دانشکده اقتصاد شده بود اما جمعیت قابل توجهی در سالن برگزاری مراسم حضور یافته بودند.

حضور پررنگ نیروهای حراست و برخورد آنان با دانشجویان موجب شگفتی دانشجویان گردیده بود. لحظاتی پیش از شروع برنامه حضور نیروهای حراست در سالن و خاموش کردن برق سالن نظم برنامه را برهم زده و نهایتا مراسم در دفتر انجمن اسلامی این دانشکده برگزار شد.