فراخوان دانشجویان سبز پلی تکنیک برای اعتراض به امنیتی شدن فضای دانشگاه ها یک روز پس از فراخوان جمعی از فعالان دانشجویی و اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی، جهت برگزاری اعتصاب و تحصن اعتراضی نسبت به امنیتی شدن فضای دانشگاه در روز یکشنبه ٢۵ اردیبهشت، دانشجویانِ سبزِ دانشگاه صنعتیِ امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) نیز، با صدور بیانیه ای اعلام کردند که همزمان با حرکت اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران، آنها نیز دست به اعتراضی مشابه در روز ٢۵ اردیبهشت ماه خواهند زد.

به گزارش منابع دانشجویی، دانشجویانِ سبزِ دانشگاه امیرکبیر در این بیانیهف همچنین از تمامی دانشجویان و واحدهای دانشگاهیِ سراسر کشور خواسته اند تا به این حرکت اعتراضی و هماهنگ پیوسته و همزمان با تهران و پلی تکنیک، در دانشگاههای خود نسبت به شرایط موجود دست به تجمع و تحصن و اعتراض بزنند.
متن فراخوان دانشجویان پلی تکنیک برای اعتراض به امنیتی شدن فضای دانشگاه ها در ٢۵ اردیبهشت ماه به شرح زیر است:
به نام پروردگار آزادی

متاسفانه در ماههای اخیر جو عمومی دانشگاه پلی تکنیک هماندد بسیاری از دانشگاههای سراسر کشور بیش از هر زمان دیگری امنیتی تر شده است به طوری که مسئولین دانشگاه تحمل تجمعی کوچک در اعتراض به مسائل صنفی را نیاورده و پیش از آن با تهدیدهای مختلف سعی در ایجاد ارعاب در دانشجویان نموده وتلاش داشتند تا تجمعی در دانشگاه شکل نگیرد لکن دانشجویان شجاع دانشگاه وقعی به این تهدیدها ننهاده و در این تجمع شرکت نمودند.

ما جمعی از دانشجویان سبز دانشگاه امیرکبیر تهران ضمن تشکر از حضور دانشجویان این دانشگاه در تجمع صنفی اخیر از تمامی دانشجویان عزیز و اساتید بزرگوار این دانشگاه می خواهیم همراه با دانشجویان دانشگاه تهران در روز ٢۵ اردیبهشت ماه سال جاری در اعتراض به امنیتی شدن بیش از پیش دانشگاه امیرکبیر کلیه کلاس های درسی خود را تعطیل و در سر کلاس های درس حضور نیابند .همچنین از تمامی فعالین دانشجویی دانشگاه پلی تکنیک و گروههای مختلف سبز دانشجویی این دانشگاه می خواهیم زمینه آگاه سازی و تبلیغات این روز را از همین لحظه آغاز نموده و با توسل به شبکه های اجتماعی انسانی و مجازی ، طرح های اعتراضی و ابتکاری خود را برای این روز اعلام دارند.

همچنین از دیگر دانشجویان سبز دیگر دانشگاههای سراسر کشور می خواهیم تا در اعتراض به وضعیت امنیتی ایجاد شده در کل دانشگاهها به این اعتراض پیوسته و ضمن سراسری نمودن این اعتراض ، اعتراض خود را به گوش مسئولین وقت برسانند. به امید آنکه ٢۵ اردیبهشت ماه به یک اعتراض دسته جمعی دانشجویی در سراسر دانشگاهها تبدیل گردد.

سیزدهم اردیبهشت ماه
جمعی از دانشجویان سبز دانشگاه پلی تکنیک

گفتنی است روز دوشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه، جمعی از فعالان دانشجویی و اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی، در پنجمین بیانیه خود طی ماههای اخیر، این بار ضمن گرامی داشتن روز کارگر و معلم با اشاره به فضای امنیتی ایجاد شده در دانشگاه تهران، از دانشجویان و اساتید این دانشگاه خواسته بودند تا در اعتراض به اخراج و دستگیری و احضار و تهدید اساتید و دانشجویان دانشگاه، در روز یکشنبه ٢۵ اردیبهشت ماه سال جاری اقدام به تعطیلی کلاس های درسی خود نموده و نسبت به امنیتی شدن بیش از پیش فضای این دانشگاه اعتراض کنند.