چند روز پیش عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران ضمن تائید رهاسازی بیماران توسط یک بیمارستان دولتی اعلام کرد که تعدادی از متهمان این پرونده بازداشت شده…

در حالی که تصاویر دو بیمار رهاشده در کنار جاده توسط رسانه های مختلف منتشر و دادستانی تهران برای بررسی این پرونده وارد گود شده است. امروز وزیر بهداشت در اظهار نظری عجیب رهاسازی بیماران در تهران را تکذیب کرد.

به گزارش فرارو مرضیه وحید دستجردی در شصت و ششمین اجلاس روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که صبح امروز در ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد گفت: «رهاسازی بیماران در تهران به هیچ وجه صحت ندارد و ما به عنوان شاکی خصوصی وارد موضوع شدیم.»

وی افزود در مورد بیمارانی که گفته می‌شوند رها شده‌اند و مواردی که در مشهد گفته می‌شد بیمارانی جذامی از آسایشگاه جذامی‌ها رها شده‌اند و مورد دیگر در لرستان خبر داده شده بود دقت روسای دانشگاه‌ها و نظارت بر مجموعه خود را می‌طلبد.

با این وجود وزیر بهداشت هیچ توضیحی درباره تصاویر منتشر شده و ادعاهای بیماران رها شده ارائه نکرد.

چند روز پیش عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران ضمن تائید رهاسازی بیماران توسط یک بیمارستان دولتی اعلام کرد که تعدادی از متهمان این پرونده بازداشت شده اند.

در همین بین رییس بیمارستان امام خمینی(ره) که زیر مجموعه‌اش این تخلف را صورت داده اند از کار برکنار شد.