هنوز هیچ منبع آمریکایی و عراقی، و یا مقامات سیاسی و نظامی آن دو کشور، این موضوع را تایید یا تکذیب نکرده اند، اما تلویزیون العربیه به نقل از یک سخنگوى ارتش اسرائیل گفته است که اطلاعاتى از این گزارش ندارد و اصولا ارتش اسرائیل در مورد عملیات خود اظهارنظر نمى…

شبکه انگلیسی زبان پرس تی وی به نقل از منابع خبری خود از “آمادگى اسرائیلى ها براى حمله هوایى به ایران از خاک عراق” خبر داد و اعلام کرد که هواپیماهاى اسرائیلى در یکى از پایگاههاى هوایى امریکا در خاک عراق مستقر شده و بتدریج بر تعدادشان افزوده شده است.

این شبکه تلویزیونی منبع خبری خود را از طریق عناصرى نزدیک به «مقتدا صدر»اعلام کرد.

این گزارش که پرس تی وی، ارگان انگلیسی زبان صدا و سیما  آنرا روی وبسایت خود قرار داده، در ادامه افزود “گفته مى شود هدف از این تجمع و آمادگى هواپیماهای اسراییل، وارد کردن ضربه توسط نیروى هوایى اسرائیل به اهدافى در ایران است و براى این کار پایگاه امریکایى مناسبى در خاک عراق براى حمله به ایران انتخاب شده است.”

هنوز هیچ منبع آمریکایی و عراقی، و یا مقامات سیاسی و نظامی آن دو کشور، این موضوع را تایید یا تکذیب نکرده اند، اما تلویزیون العربیه به نقل از یک سخنگوى ارتش اسرائیل گفته است که اطلاعاتى از این گزارش ندارد و اصولا ارتش اسرائیل در مورد عملیات خود اظهارنظر نمى کند.

گفتنی است اسرائیل بارها مدعی تهدید اتمى از سوی جمهوری اسلامی علیه خود و خواستار عملیاتی نظامی از نوع “برق آسا” علیه تاسیسات اتمی ایران شده بود.