‹مرتضی تمدن› روز یکشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود: همیشه قیمت ها در طول سال یک فراز و فرودی دارند و میوه وقتی از فصلش عبور کند تا زمانی که میوه فصل جدید بیاید همیشه یک افزایش قیمتی داشته است اما وقتی به فصل وفور میوه می رسم قیمت ها دوباره کاهش می…

استاندار تهران گفت: افزایش قیمت برنج و میوه افزایش معناداری نیست که موجب نگرانی مردم شود.

‘مرتضی تمدن’ روز یکشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود: همیشه قیمت ها در طول سال یک فراز و فرودی دارند و میوه وقتی از فصلش عبور کند تا زمانی که میوه فصل جدید بیاید همیشه یک افزایش قیمتی داشته است اما وقتی به فصل وفور میوه می رسم قیمت ها دوباره کاهش می یابد.

وی اظهارداشت: در خصوص کالاهای اساسی مورد نیاز مردم مثل روغن ، برنج، گوشت به اندازه کافی ذخیره سازی صورت گرفته است.

تمدن ادامه داد: هر زمانی که احساس کنیم افرادی می خواهند روند قیمت ها را در بازار بهم بزنند کالاهای ذخیره شده را روانه بازار می کنیم.
استاندار تهران گفت: در ستاد تنظیم بازار استان تهران برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تدبیر شده است.