همچنین رمان های «نگران نباش» نوشته مهسا محب علی، «بطالت» نوشته احسان نوروزی و «شمایل تاریک کاخ ها» نوشته حسین سناپور توسط مسئولان کمیته نظارت و ارزشیابی از نمایشگاه جمع آوری…

مجموعه آثار علی اشرف درویشیان از بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران جمع آوری شد.

به گزارش مهر، همه کتاب‌های عرضه شده از این نویسنده در نمایشگاه، توسط مسئولان کمیته نظارت و ارزشیابی توقیف و از نمایشگاه خارج شد.

بر اساس این گزارش ۱۵ عنوان از کتاب‌های علی اشرف درویشیان شامل “داستان های محبوب من” (مجموعه ۶ جلدی)، “سال‌های ابری” (مجموعه ۴ جلدی)، “افسانه ها و مثل های کردی” (یک جلد) و مجموعه ۴ جلدی داستان های این نویسنده که همگی از سوی نشر چشمه در نمایشگاه عرضه شده بود، جمع آوری شد.

همچنین رمان های “نگران نباش” نوشته مهسا محب علی، “بطالت” نوشته احسان نوروزی و “شمایل تاریک کاخ ها” نوشته حسین سناپور توسط مسئولان کمیته نظارت و ارزشیابی از نمایشگاه جمع آوری شد.

این کتاب ها نیز توسط نشر چشمه عرضه شده بود.

مسئولان کمیته نظارت و ارزشیابی بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران همچنین از عرضه کتاب های رامین جهانبگلو ممانعت به عمل آورده اند.

دو عنوان از کتاب هایی هم که انتشارات شیرازه در نمایشگاه عرضه کرده، از سوی این کمیته از نمایشگاه جمع آوری شد که هنوز عناوین آنها اعلام نشده است.