سخنگوی شورای نگهبان از بررسی بند‌هایی از لایحه بودجه به صورت غیررسمی در شورای نگهبان خبر داد و گفت: ایرادات برخی از بند‌های این لایحه مربوط به عدم رعایت اصول 52، 53 و 138 قانون اساسی است که مراتب به مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی اظهارکرد: طی هفته گذشته و امروز بسیاری از بندهای لایحه بودجه به صورت غیررسمی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بخشی از ایرادات چهارشنبه و بخشی دیگر، امروز به مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

وی با یادآوری این که مجلس هم‌زمان در حال رفع ایرادات ارسالی از سوی شورای نگهبان در خصوص لایحه بودجه است، خاطرنشان کرد: ایرادات برخی بند‌های مورد بررسی در لایحه بودجه، مغایرت با اصول 52، 53 و 138 قانون اساسی است و برخی نیز با موازین شرع مغایرت دارد.

کدخدایی گفت: شورای نگهبان ایرادات نهایی را پس از دریافت اصل لایحه و بررسی در شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد کرد.