تیتر نخست این روزنامه، ذیل عنوان «نگرانی های جدید اصولگرایان»، گفتار برخی چهره های شاخص جریان اصولگرایی در کشور از طائب تا رضایی را مورد واکاوی قرار داده…

نسخه امروز روزنامه «روزگار»، علیرغم به زیر چاپ رفتن توزیع نشد.

به گزارش اعتدال، تیتر نخست این روزنامه، ذیل عنوان «نگرانی های جدید اصولگرایان»، گفتار برخی چهره های شاخص جریان اصولگرایی در کشور از طائب تا رضایی را مورد واکاوی قرار داده بود.

همچنین در این شماره یادداشتهایی از مجید انصاری ، محمد علی زم و سید محمد حسین عادلی به چشم می خورد و این روزنامه در گزارشی به ترکیب شرکت کنندگان در مراسن عزاداری بیت رهبر معظم انقلاب، در ایام عزاداری حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها پرداخته است .

گفتنی است تا لحظه انتشار این خبر، اطلاعی از توقیف موقت و یا دائمی این روزنامه و همچنین مرجع این جمع آوری، در دست نیست.