اعلام حمایت دانشجویان دانشگاههای مختلف کشور از فراخوان بهار اعتراضات جنبش دانشجویی همچنان ادامه دارد. بنا بر اعلام صفحه فیس بوک 25 اردیبهشت ماه جمعی از دانشجویان کرد ضمن صدور بیانیه ای اعلام حمایت خود را از این حرکت اعلام نموده و خواستار « آزادی زندانیان سیاسی دربند، لغو حکم اعدام، برچیده شدن قضای پلیسی و امنیتی حاکم بر فضای ایران و کردستان، احقاق حقوق ایرانیان منطبق با موازین حقوق بشر، آزادی بیان و آزادی مطبوعات و رسانه ها، آزادی فعالیت احزاب سیاسی، به رسمیت شناخته شدن حق تعیین سرنوشت و تنوعات زبانی – فرهنگی ، آزادی زنان و رفع تبعض جنسیتی، رفع فشار بر اقلیت های مذهبی» شدند.
متن این بیانیه به شرح ذیل می باشد :

با روی کار آمدن دولت کودتا در ایران و حوادث پس از انتخابات ،فضای سیاسی – اجتماعی ایران بیش از پیش پلیسی و امنیتی شد. فعالین سیاسی ، دانشجویی ،مدنی ،روزنامه نگاران و … به بهانه هایی واهی بازداشت و به حبس های طولانی مدت محکوم شدند. آمار زندانیان سیاسی به بیشترین حد خود رسید، اعدام های سیاسی رو به فزونی گرفت و فضای پلیسی و امنیتی بر جامعه مستولی گشت. بعد از انتخابات دهم ، جمهوری اسلامی آشکارا دیدگاه اقلیتی خودکامه را به جامعه تحمیل کرد و با شکنحه ، زندان، اعدام و … سعی در به کنترل در آوردن جامعه کرد. مردم آزادیخواه ایران با تمامی محدودیت های موجود در چند مقطع توانستند با حضور خود در خیابان ، اعتراض خود به اتفاقاتی به وقوع پیوسته را نشان دهند و تجمعاتی آرام و به دور از خشونت را برگزار کنند. با همه این توضیحات، بعد از انتخابات فضای سیاسی- اجتماعی ایران بیش از پیش امنیتی و پلیسی شد. آزادی بیان و آزادی ها ی سیاسی و اجتماعی بیش از پیش محدود شد و جامعه عملا به دو بخش خودی و غیر خودی تقسیم شد. دایره خودی ها نیز هر روز محدودتر گشت. در این بین وضعیت کردستان و فضای سیاسی – اجتماعی آن بیشتر از هر دوره ای پلیسی و امنیتی شد. صدها فعال سیاسی ،مدنی و دانشجویی بازداشت و به احکام سنگین محکوم شدند. چندین نفر به اعدام محکوم شدند و حکم چند نفر از آنها به اجرا در آمد. احسان فتاحیان ،فرزاد کمانگر ،فرهاد وکیلی ،شیرین علم هولی ،علی حیدریان و… اعدام شدند . دهها نفر مجبور به ترک وطن شدند. هر وجدان آزادی در مقابل وضعیت بوجود آمده احساس مسئولیت کرده و سعی بر کنش و فعالیتهایی برای متوقف کردن این روند می کند .

بر همین اساس:
ما دانشجویان کرد دانشگاه های ایران همگام با سایر دانشجویان دانشگاه های ایران از تمامی دانشجویان از اعتصاب سراسری دانشجویان در روز 25 اردیبهشت حمایت می کنیم و خواسته های خود را به شرح زیر بیان می داریم: آزادی زندانیان سیاسی دربند، لغو حکم اعدام، برچیده شدن قضای پلیسی و امنیتی حاکم بر فضای ایران و کردستان، احقاق حقوق ایرانیان منطبق با موازین حقوق بشر، آزادی بیان و آزادی مطبوعات و رسانه ها، آزادی فعالیت احزاب سیاسی، به رسمیت شناخته شدن حق تعیین سرنوشت و تنوعات زبانی – فرهنگی ، آزادی زنان و رفع تبعض جنسیتی، رفع فشار بر اقلیت های مذهبی

گفتنیست که موج پیوستن دانشگاهها به این حرکت اعتراضی همچنان ادامه دارد