در این سال‌ها یکی دو بار بیشتر به سینما نرفتم. یک بار برای تماشا فیلم عروس و یک بار هم برای تماشای اخراجی‌های 2 به سینما رفتم ولی از دیدن این فیلم حالم به هم خورد. به همراهانم گفتم، زودتر از سینما بیرون برویم….

ناصر حجازی در دیداری که به تازگی جمشید مشایخی از او داشته حرف‌های جالبی درباره فیلم “اخراجی‌ها‌۲” زده است.

پارس توریسم نوشت: دروازه‌بان آبی‌های تهران در دهه ۵۰ و ۶۰ گفته که اهل سینما رفتن نبوده و سینمای ایران را دنبال نمی‌کرده است: بیشتر اهل دیدن فیلم‌های خارجی بودم. در این سال‌ها یکی دو بار بیشتر به سینما نرفتم. یک بار برای تماشا فیلم عروس و یک بار هم برای تماشای اخراجی‌های به سینما رفتم ولی از دیدن این فیلم حالم به هم خورد. به همراهانم گفتم، زودتر از سینما بیرون برویم.