رئیس قوه قضائیه آیت الله لاریجانی می گوید: قاچاقچیان مواد مخدر، سارقان مسلح و متجاوزین به نوامیس به دار آویخته می شوند.

رئیس قوه قضاییه مبارزه با جرایم خاص ، قاچاقچیان مواد مخدر ، سارقان مسلح ، متجاوزین به نوامیس مردم و اراذل و اوباش را از جمله اقدامات چشمگیر دستگاه قضایی در سال گذشته بیان کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، آیت الله صادق آملی لاریجانی در همایش سراسری قوه قضاییه افزود: «اخطار ما و مسئولان عالی قضایی ، تهدیدات توخالی نبوده است.»

وی با بیان اینکه قاچاقچیان مواد مخدر که قاتلان نامرئی جوانان هستند، دیده اند که چوبه دار در انتظار آنان است، گفت: «سارقان مسلح و متجاوزان به نوامیس مردم نیز به طور علنی به دار آویخته شده اند.»

رئیس قوه قضاییه به اشرار اخطار داد که مسیرشان را تغییر دهند و به جامعه مؤمن و مسلمان بازگردند چرا که ما در اجرای احکام و قانون مجازات در خصوص اشرار هیچ ترحمی روا نخواهیم داشت.

آیت الله آملی لاریجانی از ضابطان دستگاه قضایی نیز خواست با اقدامات مناسب و همکاری با نیروهای امنیتی، زندگی را بر اشرار سخت کنند.

وی تأکید کرد:« شایسته نیست امنیت مردم در اثر اقدامات ننگین این اشرار سلب شود.»

 

منبع :رهانا