عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس گفت: انشگاه مدرسه ابتدایی نیست، در هیچ کجای دنیا چنین طرحی اجرا نمی‌شود و مطرح شدن این موضوعات در شان یک دانشجو نیست.

 

اسدالله عباسی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس شورای اسلامی در رابطه با متحدالشکل کردن پوشش دانشجویان جدیدالورود به دانشگاه‌ها، گفت: این حرف‌هایی که زده می‌شود جزء مصوبات و مقررات نیست، دانشگاه مدرسه ابتدایی نیست که ما بگوییم با پوشش خاص وارد مدرسه شوید.

به گزارش خانه ملت، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات تاکید کرد: شان یک دانشجو اجازه نمی‌دهد که ما اقدام به این کار کنیم، اما پوشش دانشجویان باید مناسب محیط دانشگاهی باشد و در دانشگاه پوشش‌شان شکل رسمی داشته باشد.

رئیس فراکسیون فرهنگیان اظهار کرد: رسمی بودن و غیررسمی بودن با لباس متحد الشکل فرق می‌کند و این چینین چیزی درهیچ جای دنیا انجام نمی‌شود و درکشور ما نیز چنین موضوعی مطرح نخواهد بود چرا که این طرح‌ها ریشه فقهی، علمی و دانشگاهی ندارند، با مشارکت، همگرایی و هم‌اندیشی دانشجویان و اساتید می‌توانیم به نتیجه درست ومنطقی برسیم.