پایان اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زندانیان سیاسی بند 350 بعد از نه روز به اعتصاب غذای خود پایان دادند.

به گزارش  جرس، بر اساس گفته نزدیکان تنی چند از این زندانیان سیاسی، پس از پیامهای متعدد شخصیتهای سیاسی و مذهبی مبنی بر وجوب شکستن اعتصاب، این زندانیان به اعتصاب خود پایان دادند و بزودی در این رابطه بیانیه ای منتشر خواهند کرد.

بر اساس گزارشهای منتشر شده تاکنون تعدادی از این زندانیان بعلت وخامت وضعیت جسمی به بیمارستان و بهداری منتقل شدند ولی حاضر به شکستن اعتصاب خود نشدند.

بدنبال شهادت مظلومانه هدی صابر بر اثر بی مبالاتی زندانبانان و عدم ارایه خدمات پزشکی بموقع، 64 تن از همنبدان او نسبت به نحوه مرگ او شهادت دادند و خواستار اقدام قوه قضاییه شدند.

بی توجهی مسئولان قضایی منجر به اعلام اعتصاب غذا از سوی دوازده تن از این زندانیان شد. بدنبال آن شش تن از زندانیان رجایی شهر نیز به آنان پیوستندند.

بهمن احمدی امویی-حسن اسدی زیدآبادی-عمادالدین باقی-عماد بهاور-قربان بهزادیان نژاد-محمد داوری-امیرخسرو دلیرثانی-فیض الله عرب سرخی- ابوالفضل قدیانی-محمد جواد مظفر-محمدرضا مقیسه-عبدالله مومنی زندانیانی هستند که بیانیه ی اعتصاب را امضا کرده اند.

مهدی اقبال عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی نیز از روز یکشنبه به این جمع پیوسته است.