در حالی که رهبران جنبش سبز نسبت به آمار دروغ دولت بارها هشدار داده و با بی اعتنایی و نهایتا حصر و حبس آنان روبه رو شد، امام جمعه شیراز به شدت از ارائه آمار دروغ از سوی مسئولان درباره مسایل اقتصادی انتقاد كرد.

در ادامه حملات به دولت دهم که با انتخابات مهندسی شده منصوب شد،  اسدالله ایمانی گفت: از مسئولان استان می خواهیم در سرمقاله روزنامه ها دروغ ننویسند و رئیس جمهور گفته دروغ نگوئید و جلو دروغ ها را بگیرید، چرا ما می گوییم سرمایه گذار خارجی آمده؟ كو؟ اینها كجا هستند؟ چرا دروغ می گوییم؟ این سرمایه گذار خارجی كجاست كه هیچ كس آنها را ندیده است؟!

به گزارش آینده نیوز، عضو مجلس خبرگان ادامه داد: چرا با این دروغ گویی ها توقع مردم را بالا می برید؟ شما كارخانه های فعلی را نگه دارید، سرمایه گذاری خارجی پیش كشتان باد. به جای جلسات محفلی سیاسی بیایید برای مشكلات مردم برنامه ریزی كنید. چرا سفرهای خارجی و افراد معلوم الحال را دعوت كرده، حاتم بخشی می كنید؟ چرا سرمایه گذار داخلی را حمایت نمی كنید؟ برخی روزنامه‌ها چرا روزی نامه شده اند و مرتب حرف دروغ را منتشر می‌كنند ؟!

نماینده رهبری در استان فارس اظهار داشت: چرا سهم صادرات ما در سال در سال 89 كمتر از سال 88 است؟ بازرگانی استان اعلام كرده در سال 1404 میزان صادرات فارس به خارج باید به ارزش تقربی 12میلیارد و 3 میلیون دلار باشد. آیا با این وضع موجود ما می توانیم به این رقم برسیم ؟!دغدغه و غصه ما این است كه مردم فارس چه گناهی كرده اند كه كارخانجات مهم و اثرگذار مرتب در حال تعطیل شدن هستند ؟ آوردن سرمایه گذار مباركتان! اینها را كه دارید، حفظ كنید؛ در روزنامه خبر چهار هفته گذشته دیدم اسمی از میزان صادرات فارس نیامده است. چرا باید این چنین باشد ؟ چه كسی باید جواب گوی این وضع نابسامان اقتصادی فارس باشد؟ كشاورزان زكات دهنده ما تحت پوشش كمیته امداد آمده اند. متاسفانه در مجموعه استان فارس گوش شنوایی برای شنیدن حرف و قول مردم نمی‌بینم . خداوندا ما را به راهی كه رضای تو در آن است و گردانندگان امور ما را به راهی كه رضایت تو و مردم است هدایت فرما.