هفته گذشته ارتش سوریه برای به دست گرفتن کنترل شهر درعا، مرکز ناآرامی های اخیر در این کشور، از تانک و نیروهای نظامی استفاده کرد….

یک سخنگوی ارتش سوریه اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور روز یکشنبه در عملیات جست‌وجوی خانه به خانه در شهر درعا، ۱۰ نفر را کشته و ۴۹۹ نفر را دستگیر کرده‌اند.

به گفته ساکنان شهر، دستگیرشدگان مردانی با سنین بین ۱۵ تا ۴۰ سال بودند که با اتوبوس به بازداشتگاه منتقل شدند.

هفته گذشته ارتش سوریه برای به دست گرفتن کنترل شهر درعا، مرکز ناآرامی های اخیر در این کشور، از تانک و نیروهای نظامی استفاده کرد.

این ناآرامی‌ها از شش هفته پیش و با الهام گرفتن از قیام‌های مردمی در مصر و تونس آغاز شد.