فراز و نشیب هایی در رابطه با قیمت تخم مرغ طی ماه های گذشته وجود داشته است که امیدواریم با اصلاح ساختاری قیمت، تخم مرغ با قیمتی که هم به نفع تولید کننده وهم به نفع مصرف کننده باشد توزیع شود….

« تخم مرغ » محصولی است که طی ماه های اخیر در بار ایران با افزایش قیمت خبر سازی های بسیاری کرده و گلایه بسیاری از شهروندان را به دنبال داشته است.

در همین رابطه هدایت الله اصغری شورستانی، مدیر عامل اتحادیه مرکزی مرغداران تخم گذار میهن در رابطه با قیمت تخم مرغ دربازار داخلی گفت: « قیمت هر عدد تخم مرغ در بازار داخل ۲۰۰ تومان و قیمت فروش هر شانه تخم مرغ نیز ۵۰۰ تومان است. »

او با اشاره به خبر سازی های تخم مرغ طی ماه های گذشته گفت: « فراز و نشیب هایی در رابطه با قیمت تخم مرغ طی ماه های گذشته وجود داشته است که امیدواریم با اصلاح ساختاری قیمت، تخم مرغ با قیمتی که هم به نفع تولید کننده وهم به نفع مصرف کننده باشد توزیع شود. »

اصغری افزود: « تولید کنندگان اگر پایین تر از قیمت تمام شده محصولات شان را به فروش برسانند ضرر خواهند کرد و اگر هم خیلی بیشتر از قیمت تمام شده محصول خود را عرضه کنند مصرف کننده اذیت خواهد شد. ما به دنبال افزایش مصرف سرانه تخم مرغ در کشور هستیم که اگر این محصول گران باشد این اتفاق نخواهد افتاد. »

مدیر عامل اتحادیه مرکزی مرغداران تخم گذار میهن اعتقاد دارد زنجیره تولید تخم مرغ به گونه ای اصلاح شود که هر عدد تخم مرغ با قیمت ۱۳۰ تومان در بازار به فروش برسد.

او همچنین در پاسخ به این سوال که آیا برای ثبات قیمت تخم مرغ در بازار داخل از چین واردات صورت گرفته است یا خیر گفت: « تخم مرغ چینی تا کنون وارد کشور نشده است و فقط در مقطعی از زمان به دلیل کمبود در بازار داخلی از کشور ترکیه واردات صورت گرفت. »

اصغری ادامه داد: « به جهت فاصله زیاد با چین ما باید تخم مرغ را با هواپیما از این کشور وارد می کردیم چرا که به دلیل مسافت طولانی در صورت حمل زمینی تخم مرغ ، قطعا محصولات مد نظر خراب می شوند. واردات تخم مرغ با هواپیما از چین هم صرفه اقتصادی ندارد و به همین دلیل در مقطعی از زمان به دلیل کمبود از ترکیه واردات داشتیم. »

گفتنی است همچنین مدیر عامل اتحادیه مرکزی مرغداران تخم گذار میهن از آغاز مذاکرات برای اصلاح قیمت تخم مرغ طی هفته جاری خبر داد