همایون سینا

بسمه تعالی

سکوت معنی دار رسانه های دولتی ایران در قبال تحولات اخیر سوریه ، نشان از آن دارد که رژیم ایران به هیچ روی نمی خواهد این مسأله را به سطح آگاهی جمعی توده مردم بکشاند . البته مردم ایران از طریق رسانه های غیر رسمی تا اندازه ای از آنچه در سوریه می گذرد ، آگاهند ؛ اما آنچه رژیم خود را درباره آن به تجاهل می زند و سعی می کند مردم را نیز در مورد آن اغفال کند ، تأثیر تحولاتی است که اگر در متحدترین کشورهای منطقه با ایران رخ دهد ، جامعه ایران نیز از آن بی بهره نخواهد ماند . موید این مطلب آن است که برخی رسانه های وابسته به دولت همچون مطبوعه کیهان ، تحولات اخیر سوریه را نیز با برنامه «فتنه » یاد می کنند . در این شرایط به نظر می آید بی تفاوت ماندن جنبش سبز در قبال تحولات سوریه ، همان هدفی است که رژیم ایران دنبال می کند و نشانه اش اینکه رسانه های وابسته به رژیم ، تحولات بحرین را با آب و تاب تمام برجسته می کنند و از تحولات سوریه تقریباً هیچ به زبان نمی آورند ؛ تا آنجا که برای اعتراض به اعمال سرکوبگرانه دولت بحرین تظاهرات به اصطلاح خود جوش از طرف حوزه های علمیه برپا می کنند ، اما گویی اصلاً در سوریه آب از آب تکان نخورده است .
شایسته است که فعالان جنبش سبز در راستای خنثی کردن این رویکرد رژیم ، اقدام به برپایی یک راهپیمایی شور و شعورمندانه در همین روزهای حساس سوریه نمایند . حداقل فواید این کار این است که اولاً رژیم سوریه از حمایت ملت « واقعی » ایران قطع امید خواهد نمود . ثانیاً دولت ایران خواهد فهمید که جنبش سبز ایران خود را برکنار از تحولات منطقه نمی داند . ثالثاً مردم سوریه خواهند فهمید که متحد واقعی ایشان ، ملت ایران است ، نه دولت مردم گریز و مرذم ستیز ایران . رابعاً دولتمردان ایران بر این نکته واقف می شوند که نمی توانند با حصر و زندانی کردن رهبران جنبش سبز ، چراغ همیشه تابان این حرکت عظیم تاریخی را تاریک نمایند . به نظر می اید تأثیر تحولات سوریه در ایران نه تنها از تحولات مصر کمتر نیست که بیشتر نیز هست .
به راستی آیا اگر میر حسین موسوی در حصر خانگی و به دور از وسایل ارتباطی نبود ، در قبال مسائل سوریه ساکت و آرام باقی می ماند ؟ مسلماً نه ؛ چرا که وی برای درخواست مجوز راهپیمایی در حمایت از مردم مصر تا آن اندازه اصرار داشت که به حصر خانگی اش منجر شد . پس مسلماً درباره مسائل سوریه بی تفاوت نمی نشست . امید است فعالان و پیروان جنبش سبز از اهمیت و تأثیر این امر غافل نمانند و از این موقعیت حساس سیاسی ، برای حمایت از مردم سوریه و تحکیم جایگاه ملت سبز ایران در عرصه بین المللی به خوبی بهره گیرند .
به امید پیروزی ملت ایران