هر چند برخی خبرهای رسیده به کلمه حاکی از آن است که وضعیت جسمانی تعدادی از زندانیان که بیمار هستند چندان مناسب نیست اما گفته می شود این زندانیان اعلام کرده اند که تا زمان تغییر رفتار کارگزاران امنیتی و قضایی با زندانیان و خانواده‌های آنها، به این اعتصاب غذا ادامه خواهند داد…

در حالی اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر چهارمین روز خود را پشت سر گذاشته که خیلی ها می پرسند آیا این زندانیان به همه یا بخشی از خواسته های خود دست خواهند یافت ؟

به گزارش خبرنگار کلمه، تعدادی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر در اعتراض به شرایط نامناسب رفاهی و بهداشتی خود از روز یکشنبه دست به اعتصاب غذا زده اند. اعتراض به محرومیت از ملاقات حضوری و حق مرخصی از دیگر دلایل این اعتصاب غذاست .

هر چند برخی خبرهای رسیده به کلمه حاکی از آن است که وضعیت جسمانی تعدادی از زندانیان که بیمار هستند چندان مناسب نیست اما گفته می شود این زندانیان اعلام کرده اند که تا زمان تغییر رفتار کارگزاران امنیتی و قضایی با زندانیان و خانواده‌های آنها، به این اعتصاب غذا ادامه خواهند داد .مسوولان زندان همچنان نسبت به خواسته های این زندانیان بی توجهی کامل نشان می دهند.

اعتراض به احضارها، بازداشت‌ها، تهدیدها و فشارهای وارد بر خانواده‌های زندانیان صنفی، سیاسی و حقوق بشر و فشارها و محدودیت‌های غیرقانونی و غیرانسانی تحمیل‌شده بر صدها زندانی سیاسی و غیرسیاسی از دیگر دلایل این اعتصاب غذا اعلام شده است.

منصور اسانلو، رسول بداقی، عیسی سحرخیز، حشمت طبرزدی، مهدی محمودیان، کیوان صمیمی، رضا رفیعی، جعفر اقدمی، علی عجمی، مجید توکلی و بهروز جاوید از جمله زندانیان رجایی‌شهر هستند که در اعتصاب غذا به سر می برند .

این اولین بار نیست که زندانیان سیاسی به صورت جمعی دست به اعتصاب غذا می زنند . مرداد ماه سال گذشته نیز ۱۷ زندانی سیاسی زندان اوین دست به اعتصاب غذا زدند . آنها پس از انتقال به سلول انفرادی که به دلیل اعتراض به رفتار زندانبانها صورت گرفته بود ، این اعتصاب غذای جمعی را آغاز کردند و تا شانزده روزبعد نیز اعتصاب شان را ادامه دادند . آنها در این اعتراض جمعی به تعدادی از خواسته های قانونی خود هم دست یافتند . بعد از این اعتصاب غذا زندانیان که حق استفاده از کتاب و روزنامه را نداشتند از این حق برخوردار شدند. همچنین شرایط بهداشتی و رفاهی بند ۳۵۰ نیز تا حدودی بهبود یافت . این زندانیان پس از درخواست رهبران جنبش سبز میر حسین موسوی و مهدی کروبی به این اعتصاب غذا پایان دادند .هرچند زندانیان سیاسی زندان اوین که این روزها در بند ۳۵۰ به سر می برند هم از حق ملاقات حضوری، تماس تلفنی و مرخصی بی بهره اند و بازجوها و دادستان تهران به صورت کاملا سلیقه ای به آنها مرخصی می دهند ، اما اعتصاب غذا برای آنها دستاوردهایی هم به همراه داشت .

در اعتصاب غذای سال گذشته زندان اوین کیوان صمیمی و مجید توکلی دو تن از اعتصاب کنندگان فعلی زندانرجایی شهر هم حضور داشتند . عبدالله مومنی ، بهمن احمدی امویی ،مجید دری ،ضیا نبوی ،علی ملیحی ،میلاد اسدی و ….تعدادی دیگر از اعتصاب کنندگان زندان اوین بودند .

مادر مهدی محمودیان یکی از زندانیان اعتصاب کننده زندان رجایی شهر نسبت به وضعیت جسمی فرزندش ابراز نگرانی کرده است و گفته مسوولان با مرخصی درمانی فرزندش مخالفت می کنند . وی به شدت نگران وضعیت جسمی فرزند بیمارش است . مهدی محمودیان روزنامه نگار پس از حوادث ریاست جمهوری دو سال گذشته بازداشت شد و تاکنون بدون مرخصی در زندان نگهداری می شود .

پروانه اسانلو، همسر منصور اسانلو، رئیس زندانی هیات مدیره سندیکای شرکت اتوبوسرانی و حومه و از جمله اعتصاب کننده های زندان رجایی شهر هم نسبت به سلامت همسرش نگران است و از آنجا که همه تماس های تلفنی زندانیان با خانواده ها قطع است خانواده ها در بی خبری کامل به سر می برند .

هسر اسانلو می گوید : «منصور اسانلو بیماری قلبی دارد و اعتصاب غذا می‌تواند وضعیت جسمانی نامناسب او را بدتر کند. دادستان تهران،جعفری دولت آبادی هر بار با مرخصی درمانی وی مخالفت کرده است .»

تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر به خبرنگار کلمه گفته اند که وظیفه حفظ سلامت عزیزان شان را برعهده قوه قضاییه می دانند . می گویند آنها و مسوولان زندان باید به نیازهای زندانیان توجه کنند وهر چه زودتر با بر آوردن خواسته های زندانیان به این اعتصاب غذا پایان دهند . آیا این بار هم زندانیان سیاسی با اعتصاب غذا می توانند به بخشی از خواسته های خود دست یابند ؟

 

منبع: کلمه