در حالی که احمدی‌نژاد در اولین کنفرانس خبری خود در سال 90 ادعا کرده بود دولت هیچ‌گونه بدهی به تامین اجتماعی یا ارگان دیگری ندارد، رئیس کانون بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی فاش کرد که بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی به بیش از 23 هزار میلیارد تومان رسیده است….

رئیس کانون بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی فاش کرد که بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی به بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

علی اکبر خبازها در خصوص بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی، به خبرگزاری فارس گفت: بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی ناشی از تعهداتی است که دولت در اختیار گرفته است.

وی در ادامه به وعده احمدی نژاد اشاره کرد که سال گذشته گفته بود تا پایان دولت دهم تعهدات دولت به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود، و تاکید کرد که: این امر محقق نشد.

این در حالی است که احمدی‌نژاد در اولین کنفرانس خبری خود در سال ۹۰ ادعا کرده بود که دولت هیچ‌گونه بدهی به تامین اجتماعی یا ارگان دیگری ندارد!

ادعایی که مشخص نیست چگونه با رقم نجومی بدهی دولت به تامین اجتماعی که بارها مورد تایید و تاکید نمایندگان مجلس و کارشناسان و حتی وزیر رفاه همین دولت قرار گرفته است.