تجمع معترضان به خشک شدن تدريجی درياچه اروميه در روز ۱۳ فروردين

تجمع معترضان به خشک شدن تدريجی درياچه اروميه در روز ۱۳ فروردين

گزارش های حاکی است که در پی بازداشت بيش از ۷۰ تن از معترضان به خشک شدن تدريجی درياچه اروميه در روز ۱۳ فروردين، خانواده های بازداشت شدگان در تبريز در مقابل زندان اين شهر تجمع کردند و خواستار آزادی آنها شدند.

بر اساس گزارش ها، اين ۷۰ نفر در جريان دو تجمع در شهرهای تبريز و اروميه بازداشت شدند.

به گزارش وبسايت «دانشجو نيوز »  خانواده های گروهی از بازداشت شدگان در تبريز در مقابل زندان اين شهر تجمع کرده اند.

طبق این گزارش،مامورين زندان با برخورد های تند، سعی در پراکنده کردن آنها داشته اند و تاکنون مراجع قانونی در مورد وضعيت بازداشت شدگان روز ۱۳ فروردين، پاسخگويی نکرده اند و از سرنوشت اين بازداشت شدگان هيچ خبری در دست نيست.

يک شاهد عينی نيز در گفت و گو با راديو فردا، تجمع خانواده های بازداشت شدگان در مقابل زندان تبريز را تاييد کرد.

در جريان تجمع های روز ۱۳ فروردين، تجمع کنندگان شعارها می دادند:«زنده‌باد آذربايجان. اروميه از تشنگی می سوزد. سدها را بشکنيد تا آب رودها به سوی درياچه اروميه جاری شود. درياچه اروميه هيچ آبی ندارد و اگر آذربايجان اکنون بر نخيزد ديگر دير می‌شود.»

از جمله بازداشت شدگان وحيد طربناک، سعيد خضرلو، علی بالنده، علی باباپور، جلال برقی، رسول بهاری، وحيد پوررضا، حبيب پورولی، بابک حسينی، حامد حسينی، محمد خطيبی، حسن خويی و بابک رضايی هستند.

در عين حال، اسامی ديگری از بازداشت شدگان نيز منتشر شده است که عبارتند از  سعيد سيامی، علی سليمی، الياس شکری، کريم شيرازی فر، حسين عبدالهی، جليل علمدار ميلانی، صمد کريمی، حجت مختارزاده، کاظم واحدی و عادل يوسفی.

در روزهای گذشته، گروهی به نام «کمپين اعتراض به وضعيت درياچه اروميه» که توسط جمعی از فعالين مدنی و محيط زيست ايجاد شده است، برای برگزاری تجمع در مراکز دو استان آذربايجان شرقی و آذربايجان غربی فراخوانی منتشر کرده بودند.

در ساليان گذشته نيز تجمع‌های اعتراضی مشابهی در اين ارتباط برگزار شده بود که در مواردی به درگيری نيروهای امنيتی و انتظامی با تجمع کنندگان منجر شده بود.

اعتراض‌های روز شنبه در حالی صورت گرفته‌اند که وضعيت درياچه اروميه به سوی بحرانی‌تر شدن پيش می‌رود و تا کنون در خصوص ابعاد اين معضل زيست محيطی هشدارهای زيادی داده شده و گفته شده است که در صورت ادامه وضعيت موجود، آب اين درياچه تا سه سال آينده به ‌طور کامل خشک خواهد شد.