خبرنگار تلویزیون العربیه در سوریه روز جمعه 22- 4-2011 گزارش داد بر اثر بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی سوریه به سوی معترضان دست کم 15 نفر کشته و دهها نفر زخمی شدند

این درحالی است که خبرگزاری رویترز از کشته شدن حد اقل 30تن خبر داد

معترضان این کشور پس از برگزاری نماز جمعه تظاهرات اعتراضی که به نام «جمعه بزرگ» نام گذاری شده است را شروع کردند.

شاهدان عینی در تماسی با العربیه گزارش دادند تظاهرات مردم دمشق پایتخت این کشور از مسجد «توبه» شروع شده است.

همچنین شهرهای حوران ، درعا ، خامورا، دیر الزور ، قامشلی ورأس العین پس از برگزاری نماز به تظاهرات پرداختند.

رویترز گزارش داد که نیروهای امنیتی سوریه برای برخورد با معترضان در دمشق که در حال پیشروی به سوی میدان عباسیان بودند ، برای متفرق کردن آنها از گاز اشک آور استفاده کردند.

خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داده بود که به رغم دعوت مقامات سوریه به توقف اعتراضات ، جنب و جوش بین مردم نشان می دهد که امروز تظاهرات بزرگی برگزار می شود.

همچنین سازمان عفو بین الملل و حقوق بشر گزارش دادند که تظاهرات امروز جمعه از نوع خود در سوریه بزرگترین خواهد بود

اين درحالی است كه شاهدان عینی از سوریه خبر دادند که نیروهای امنیتی این کشور برای جلوگیری از گسترش بیش از پیش اعتراضات در مناطق اصلی شهرهای بزرگ سوریه از جمله دمشق ، حلب و حمص مستقر شدند.

همچنین وزارت کشور سوریه روز گذشته با انتشار بیانیه ای از مردم خواست تا از انجام هرگونه برگزاری تجمع اعتراضی خوداری کنند.

تظاهرات امروز سوری ها در حالی برگزار می شود که دولت سوریه در چارچوب اصلاحات سیاسی قانون وضعیت فوق العاده را که نزدیک به پنجاه سال در این کشور اجرا می شد در تمام مناطق کشور لغو کرده است.