مشایی: من اصلا نمی دانستم این فیلم کارگردان دارد
شیخ علی کورانی مطالب منتسب به خود در فیلم «ظهور نزدیک است» را تکذیب کرد

جــرس: در پی ادعای کارگردان و دست اندرکاران فیلم مستند «ظهور بسیار نزدیک است»، که طی هفته های اخیر سعی کرده اند اظهارات این فیلم را مستقیما به تحقیقات علمی شیخ علی کورانی نسبت بدهند، این فعال حوزوی، اقدام دست اندرکاران این فیلم را مورد انتقاد شدید قرار داده و ادعای آنان مبنی بر «تایید محتوای فیلم» را تکذیب کرده است.
همزمان، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد نیز، انتساب سی دی «ظهور نزدیک است» به خودش را تکذیب کرد.
گفتنی است پس از اعتراض تند مراجع قم به تولید و توزیع فیلم «ظهور بسیار نزدیک است» و تکذیب چهره های مختلفی که تولید کنندگان از نام های آنها استفاده کرده اند، علی اصغر سیجانی کارگردان فیلم در گفت و گو با خبرآنلاین تا توانست از نام شیخ علی کورانی بهره گرفت تا این فیلم سیاسی را مستند علمی جلوه دهد.
سیجانی در قسمتی از گفت و گوی خود تاکید کرده بود: ما محققی مثل علامه کورانی را داریم که در کتاب عصر ظهورش تطبیق را بارها انجام داده … ایشان گفتند که تطبیق اشکال ندارد…» او در جای دیگری از گفته هایش تصریح می کند:» ما هیچ دلیل روایی و عقلی نداریم که نباید تطبیق صورت بگیرد.» و از سویی اظهار کرده است : » کتاب عصر ظهور نوشته علامه کورانی که از برجسته ترین اندیشمندان مباحث مهدوی است، یکی از منابع اصلی ما در ساخت این مستند بوده است. … کمتر کسی مانند علامه کورانی وجود دارد که تمام عمر علمی خود را صرف این موضوع تخصصی کرده باشد و قطعا ایشان بهتر می توانند در این زمینه اظهار نظر کنند…»
خبرآنلاین با درج این نکته که «ابتدا تا انتهای کتاب «عصر ظهور» نوشته شیخ علی کورانی را که خواندیم، هیچ اثری از مصادیق و تطبیق دادن های مدل این سی دی نیافتیم»، گفت و گویی نیز با این فعال حوزه و اظهارات منتسب به وی درباره سید خراسانی (تطبیق با رهبری)، شعیب ابن صالح (تطبیق با احمدی نژاد) و… در فیلم «ظهور بسیار نزدیک است»، انجام داده است.
کورانی در جریان این مصاحبه گفته است «کاری که در این سی دی کرده اند تطبیق می کنند که غلط است… و به هیج وجه درست نیست. از من پرسیدند، گفتم اگر به عنوان رجا و امیدواری شخصی شماست، ایرادی ندارد. اما اینکه اینگونه به عنوان قطعیت آورده اند، درست نیست. این کاری که کرده اند تعیین است و تعیین به معنای توقیت و وقت معین کردن است و این اصلا حرام است. چون توقیت، منهی عنه است. اهل بیت نهی کرده اند که کسی برای ظهور وقت معین کند یا مصداق معرفی کند… و من اصلا نقش و تایید خودم را تایید نمی کنم. من می خواستم بیانیه بدهم که تایید نمی کنم. تطبیق هایی که کرده اند در حکم توقیت است و توقیت حرام است. حتی ما داریم در احادیث کسی که وقت معین می کند لعن شده است. پس من چطور به خودم اجازه می دهم که این گونه تایید کنم یا تطبیق کنم…آنها قطعا سوء استفاده کرده اند.»
تکذیب مشایی
همزمان، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد نیز، انتساب سی دی «ظهور نزدیک است» به خودش را تکذیب کرد.
به گزارش همین منبع خبری، اسفندیار رحیم مشایی که برای حضور در دوازدهمین مراسم سالگرد صیاد شیرازی به مسجد جهاد ستاد کل نیروهای مسلح رفته بود، در مواجهه با سوالاتی مبنی بر انتساب انتشار سیدی «ظهور نزدیک است» به خودش اظهار داشت: خیلی ها هر حرفی را که دلشان می خواهد می زنند. من نیز خبر انتشار این سی دی را شنیدم.
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه هنوز این فیلم را ندیده، گفت: من تنها شنیدهام که در این فیلم گفته شده است وقایعی در آخر الزمان اتفاق می افتد. اما در خصوص این وقایع فقط می دانم که بسیاری از چیزهایی که نقل شده، ممکن است درست نباشد. یا اگر برخی درست باشد، ممکن است اتفاق نیفتد و برخی ممکن است جعل باشد. برخی هم ممکن است درست باشد ولی حتمی الوقوع نباشد.
مشایی در پاسخ به اینکه «احمدی نژاد درباره مشابهت سازی یکی از شخصیتهای این فیلم به خودش موضع گیری کرده است یا نه؟» گفت: من تا کنون چیزی در این خصوص نشنیدهام، مگر شما چیزی شنیدهاید؟ به بنده که چیزی نگفته است. اصلا منتشر کنندگان و سازندگان این فیلم که مشخصند، چرا از من سوال می کنید؟»
رئیس دفتر احمدی نژاد در پاسخ به اینکه آیا سازندگان این فیلم در نوروز با شما دیدار داشته اند؟، گفت: من اصلا نمی دانستم که این فیلم کارگردان دارد.

وی خندید و ادامه داد: من اصلا از ساختن چنین فیلمی اطلاعی نداشته و نمی دانم که تهیه کنندگان آن چه کسانی هستند.