نامه وحید طلایی به دادستان تهران: بازجویان به‌ناحق فشار می‌آورند که اعتراف دروغ کنم

وحید طلایی عضو كمیته حقوقی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، حدود چهار ماه و نیم است كه در بند ٢۰٩ امنیت زندان اوین در بازداشت به سر می برد و به شدت تحت فشار روحی و جسمی برای اعتراف به «ارتباط با سازمان مجاهدین خلق» است.
به گزارش رسیده به جرس، وحید طلایی ی نامه ای به دادستان تهران، به شرح وضعیت خود پرداخته و خواستار رسیدگی و تعیین تکلیف شده است.
متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای جعفری دولت آبادی
دادستان عمومی و انقلاب تهران

با سلام و احترام؛

اینجانب وحید طلایی از تاریخ 7/9/1389 مدت چهار ماه ونیم است كه در بند 209 زندان اوین در بازداشت به سر می برم. در تاریخ 23/11/1389 بنا به درخواست بازپرس شعبه دوم بازپرسی امنیت ( مستقر در زندان اوین)، مبلغ پانصد میلیون ریال وثیقه جهت تیدیل قرار بازداشت موقت تعیین گردید كه با وجودتأمین آن توسط خانواده، آزاد نشدم. مجددا» در تاریخ 30/11/1389 برابر اعلام بازپرس مربوطه مبلغ یكصد میلیون ریال به مبلغ وثیقه اضافه شد، كه پس از تأمین مبلغ اضافی بازهم گشایشی حاصل نگردید.
آقای دادستان!
در تمام طول مدت بازداشت، تحت قشارهای شدید روحی و جسمی و برخلاف موازین شرعی و اصول متعددی از قانون اساسی نظیر: اصل بیست و دوم (مصونیت حیثیت و جان اشخاص از تعرض)، اصل بیست و سوم (ممنوعیت تفتیش عقاید)، اصل بیست و پنجم (ممنوعیت هرگونه تجسس)، اصل سی و دوم (رسیدگی سریع و قانونی به اتهامات و رعایت حقوق متهم)، اصل سی و پنجم (حق انتخاب وكیل)، اصل سی و هفتم (اصل برائت)، اصل سی و هشتم (منع شكنجه)و اصل سی و نهم (ممنوعیت حتك حرمت و حیثیت بازداشت شدگان)، به اتهاماتی واهی نظیر«ارتباط با سازمان تروریستی منافقین» مورد صدها ساعت بازجویی قرارگرفته ام. هرچند در همه مراحل این اتهام را منكر شده ام، همچنان تحت فشارم كه به این خواسته ناحق بازجویان اعتراف كنم.
آقای دادستان!
از قرار مسموع روزنامه «جوان» و سایت «جوان آنلاین» (متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) و همچنین دوهفته نامه «9 دی» مطالب كذبی را علیه اینجانب و به نقل از پرونده تشكیل شده مكررا» منتشر كرده و دیگر رسانه های همسو نیزاقدام به باز نشرآن نموده اند. جای این پرسش خالی است: در شرایطی كه اطلاعات پرونده های كیفری (به ویژه در مورد جرایم امنیتی) در مرحله بازپرسی محرمانه تلقی می گردد، بطوری كه وكیل متهم نیز حق مطالعه آن را ندارد، چگونه است كه این دو نشریه مرتبا» چنین مطالبی را كه در هیچ دادگاه صالحه اثبات نگردیده، برخلاف اصل شرعی و قانونی برائت منتشر می كنند؟
آقای دادستان!
نزدیك به هجده ماه است كه از ازدواج اینجانب می گذرد و همسرم باردارم در این چند ماه با حال نامناسب جسمی و روحی همواره و با وجود ناملایمات بسیار پیگیر پرونده ام بوده است و در حال حاضر در استراحت مطلق به سر می برد. مانند هر پدری دوست دارم در زمان به دنیا آمدن دخترم در ماه اردیبهشت در كنار همسرم باشد. از جنابعالی درخواست دارم در اولین فرصت نسبت به تعیین تكلیف نهایی پرونده و آزادی ام (كه با تودیع وثیقه قانونی تعیین شده) حق مسلم خود می دانم، اقدام قانونی لازم صورت گیرد. بهتر از بنده می دانید اگر امكان ملاقات حضوری با شما را داشتم، علی رغم میل قلبی ام این نامه را از منتشر نمی كردم.

وحید طلایی / زندان اوین / فروردین ماه 1390

گفتنی است  که وی حدود هجده ماه است ازدواج كرده و همسر باردار ایشان که ماه آینده فارغ می شود.، به شدت دچار نگرانی و فشارهای عصبی می باشد.