دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دیروز و در جریان سخنرانی صفار هرندی با سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور و همچنین شعارهایی علیه خود صفار هرندی، به حضور وی در دانشگاه اعتراض کردند.

به گزارش دانشجو نیوز، صفار هرندی که به دعوت بسیج دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در آن دانشگاه حضور پیدا کرده بود، با حضور گسترده دانشجویان معترض رو به رو شد.

به گفته دانشجویان حاضر در جلسه، صفار هرندی در بدو جلسه توسط سئوال در مورد تقلب در انتخابات ریاست جمهوری به چالش کشیده شد و پس از آن، دانشجویان با سر دادن شعار دادن شعار مرگ بر دیکتاتور و همخوانی سرود یار دبستانی نسبت به حضور معاون فرهنگی فرمانده سپاه در دانشگاه اعتراض کردند.
یاد آور می شود پیش از این هم دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر طوسی در زمان حضور صفار هرندی در آن دانشگاه، با پرتاب لنگه کفش به طرف وی، نسبت به حضور او در دانشگاه اعتراض کرده و خواستار خروج او از دانشگاهشان شده بودند.

در دانشگاه های قزوین و تبریز نیز وقایع مشابهی به هنگام حضور صفار هرندی که سابقه تصدی وزارت ارشاد در دولت اول محمود احمدی نژاد را دارد، رخ داده بود.