روز دوشنبه 29 فروردین مأموران زندان رجایی شهر کرج با حمله به بند 12، محل نگهداری زندانیان سیاسی این زندان، ضمن بدرفتاری با زندانیان، اتاق‌های این بند را مورد تفتیش قرار داده و اقدام به فیلم‌برداری از بند و وسایل شخصی ساکنین نمودند

سالن ۱۲ بند چهار زندان رجایی شهر کرج، محل نگهداری زندانیان سیاسی این زندان، روز دوشنبه ۲۹ فروردین مورد هجوم مأموران زندان قرار گرفت، که در پی آن مقامات زندان با اقدامات زننده ای اقدام به تهدید زندانیان سیاسی کرده و از سلول های آنها فیلم‌برداری به عمل آوردند.

به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، روز دوشنبه ۲۹ فروردین مأموران زندان رجایی شهر کرج با حمله به بند ۱۲، محل نگهداری زندانیان سیاسی این زندان، ضمن بدرفتاری با زندانیان، اتاق‌های این بند را مورد تفتیش قرار داده و اقدام به فیلم‌برداری از بند و وسایل شخصی ساکنین نمودند.

از دلایل این اقدام اطلاعی در دست نیست، ولی بنا به گزارشات دریافتی از زندان رجایی شهر کرج، بعضی از زندانیان ساکن در سالن ۱۲ بند چهار را با لحن تندی تهدید کرده‌اند. در همین ارتباط رضا حردانی، زندانی سیاسی تهدید شده است که در صورت عدم توقف فعالیت‌هایش در زندان و همچنین اطلاع رسانی در خصوص رویدادهای داخل بند، وی را به کام مرگ خواهند فرستاد.

این برخوردها در راستای افزایش فشار بر زندانیان سیاسی ارزیابی می‌شود که از مدت‌ها قبل هم در جریان بوده است. پیش‌تر هم با انتقال زندانیان سیاسی به بندهای نامناسب، عدم رسیدگی پزشکی به بیماران و قطع تلفن، زندانیان سیاسی را با شرایط سختی روبرو کرده بودند.