این وبلاگ نویس و عضو ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی با اینکه بارها درخواست انتقال به زندان مشهد را کرده تا دست کم به خانواده اش نزدیک باشد و هر هفته با آنها ملاقات کند اما هر بار با این درخواست وی هم مخالفت می شود. در عین حال این زندانی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری از حق مرخصی هم محروم بوده است و سال جدید را نیز در زندان آغاز کرده است….

علی بهزادیان نژاد زندانی سیاسی که خانواده اش در شهر مشهد زندگی می کنند از هرگونه مرخصی هم محروم شده است.

به گزارش خبرنگار کلمه ، این وبلاگ نویس و عضو ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی با اینکه بارها درخواست انتقال به زندان مشهد را کرده تا دست کم به خانواده اش نزدیک باشد و هر هفته با آنها ملاقات کند اما هر بار با این درخواست وی هم مخالفت می شود. در عین حال این زندانی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری از حق مرخصی هم محروم بوده است و سال جدید را نیز در زندان آغاز کرده است.

علی بهزادیان نژاد به شش سال حبس تعزیری محکوم شده است و بدون استفاده از حق مرخصی، ملاقاتهای اندک و بی خبری طولانی مدت از خانواده روزهای سختی را در بند ۳۵۰ زندان اوین سپری می کند. وی در هنگام انتخابات ریاست جمهوری دهم، مدیریت یکی از سایت‌های اینترنتی حامی میرحسین موسوی را نیز برعهده داشت.

قطع تماس تلفنی بند ۳۵۰ برای زندانیان شهرستانی، مشکلات بیشتری را نیز به همراه داشته است چرا که خانواده ها قادر نیستند هر هفته به ملاقات زندانی شان بیایند و قطع تلفن بی خبری از یکدیگر را برای آنها بسیار سخت تر کرده است. ماه هاست که تلفن های بند ۳۵۰ زندان اوین قطع شده است . زندانیان در سایر بندهای زندان اوین به صورت آزادانه از حق تماس تلفنی برخوردارند.

علی بهزدادیان نژاد، برادرزاده بهزاد قربانیان نژاد، رییس ستاد انتخاباتی مهندس میر حسین موسوی است.