آزادی بیان و اندیشه، نه تنها از شعارها و خواسته های اساسی و اولیۀ عموم مردم ایران از ابتدای انقلاب اسلامی بوده بلکه از حقوق مسلم شهروندی در قانون اساسی و فقه و شریعت الهی است که هیچکس حق سلب آن را نداشته و حاکمیت نیز موظف به تأمین این مهم برای همگان می…

جمعی از فعالان اصلاح طلب جامعۀ مدنی، در بیانیه ای ضمن محکوم کردن هر گونه رفتارهای خشن و غیرقانونی، خواستار رسیدگی هر چه سریعتر به وضعیت فخرالسادات محتشمی پور و دیگر دستگیرشدگان شده و خاطر نشان ساخته اند که مسئولیت جان ایشان با حاکمیت می باشد.

فخرالسادات محتشمی پور، عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی و فعال حوزه زنان که دهم اسفند ماه دستگیر و به بند دوالف منتقل شده بود، در ملاقات چند روز گذشته با خانواده از اعتصاب غذای خود خبر داده بود.

وی همچنین تهدید کرده است که اگر به خواسته های قانونی و انسانی اش یعنی ملاقات با همسر و پیگیری وضعیت حقوقی وی نرسد دوباره به اعتصاب غذا دست خواهد زد.

متن کامل این بیانیه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:

به نام خدای حق و آزادی

آزادی بیان و اندیشه، نه تنها از شعارها و خواسته های اساسی و اولیۀ عموم مردم ایران از ابتدای انقلاب اسلامی بوده بلکه از حقوق مسلم شهروندی در قانون اساسی و فقه و شریعت الهی است که هیچکس حق سلب آن را نداشته و حاکمیت نیز موظف به تأمین این مهم برای همگان می باشد.

بر اساس اخبار منتشره، خانم محتشمی پور که از ۱۰ اسفند بدون هیچ حکم قانونی دستگیر شده و در بازداشتگاهی غیر قانونی به نام ۲-الف و در انفرادی نگهداری می شود، به منظور اعتراض به برخوردها و رفتارهای غیر قانونی و دور از انسانیت، دست به اعتصاب غذا زده و پس از وخامت حالشان با انتقال به درمانگاه و تزریق سرم و دارو ناچار به شکستن اعتصاب گشته اما به علت عدم توجه مسئولین مربوطه به خواسته های قانونی خویش مصمم است بار دیگر از امروز اعتصاب را آغاز کرده و تا حصول نتیجه ادامه دهد.

ما جمعی از فعالان اصلاح طلب جامعۀ مدنی، ضمن محکوم کردن هر گونه رفتارهای خشن و غیرقانونی، خواستار رسیدگی هر چه سریعتر به وضعیت فخرالسادات محتشمی پور و دیگر دستگیرشدگان بوده و خاطر نشان می سازیم که مسئولیت جان ایشان با حاکمیت می باشد.