به دلیل عدم تشکیل وزارت ورزش؛ رئیس مجلس از دولت به دستگاه قضا شکایت کرد به گزارش منابع خبری، معاون اول قوه قضاییه از شکایت رئیس‌ مجلس مبنی بر عدم اجرای قانون تشکیل وزارت «ورزش و جوانان» توسط دولت، خبر داد.

به گزارش ایسنا، ابراهیم رییسی، با بیان اینکه «تخلف و نقض قوانین از هیچ مقامی پذیرفته نیست»، تاکید کرد: نامه ارسالی از سوی رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان توسط دولت، با جدیت رسیدگی خواهد شد و در این راستا پرونده آن به واحدهای قضایی مربوطه ارجاع شده است.

رییسی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور موظف است این موضوع را در حوزه وظایف نظارتی بررسی و نتیجه را سریعا اعلام کند.

وی با بیان اینکه «تصمیماتی که منجر به عدم اجرای قانون مزبور شده قابل بررسی و پیگیری قانونی است»، خاطرنشان کرد: اخیرا گزارشاتی از طریق کمیسیون اصل نود نیز در مورد تخلفات دستگاه‌ها به قوه قضاییه واصل شده که این گزارشات به دقت رسیدگی خواهد شد.

گفتنی است روز گذشته نیز، مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی كل كشور از تاخیر دولت و عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان انتقاد کرده و گفته بود: مهلت قانونی تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان گذشته و تصرفات قانونی و عزل و نصب‌ها خارج از مهلت قانونی اشکال شرعی و قانونی دارد.

همچنین محمدرضا باهنر نیز، ضمن انتقاد از رئیس دولت و کادر اجرایی در تاخیر تشکیل وزارت ورزش، نسبت به تداوم این روند هشدار داده بود.