وی که این مدت را تحت بازجویی و در بند دو الف زندان اوین که متعلق به سپاه پاسداران است نگهداری می شد سرانجام به بند 350 منتقل شد . او به زودی در دادگاه انقلاب محاکمه می شود . …

فریدون صیدی راد، یکی از بازداشت شدگان تجمع دهم اسفند در تهران که در حمایت از رهبران جنبش سبز، برگزار شده بود به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد .

به گزارش کلمه ، وی که این مدت را تحت بازجویی و در بند دو الف زندان اوین که متعلق به سپاه پاسداران است نگهداری می شد سرانجام به بند ۳۵۰ منتقل شد . او به زودی در دادگاه انقلاب محاکمه می شود .

وی در این روز به همراه مهسا امرآبادی، فخرالسادات محتشمی پور و شهین جهادی بازداشت و به بند دو الف سپاه پاسداران در زندان اوین منتقل شد، اکنون این سه نفر از زندان آزاد شده اند اما صیدی راد همچنان در بازداشت به سر می برد .صیدی راد از اعضای ستاد مهدی کروبی در اراک بوده است.