جــرس: به گزارش منابع خبری، سه دانشجوی دانشگاه اراک، به نامهای نیما درخشی، محمد رفیعی و حمید امیری هرکدام به مدت دو ترم از تحصیل محروم شدند.
به گزارش رسیده به جرس، این حکم از سوی کمیته انضباطی دانشگاه صادر شده است و طبق آن دانشجویان نامبرده به دو ترم تعلیق با احتساب سنوات محکوم شده اند.
لازم به یادآوری است این دانشجویان دی ماه٨٩ را در بازداشت اداره اطلاعات بسر برده و موفق به شرکت در امتحانات ترم گذشته نیز نشده بودند.
این گزارش می افزاید با صدور و اجرای این حکم، وضیعت ادامه تحصیل این دانشجویان در پرده ای از ابهام قرار می گیرد.
طی چند سال اخیر، صدها تن از دانشجویان و فعالان دانشجویی سراسر کشور، مشمول احکام حبس، تبعید، اخراج از دانشگاه، تعلیق و محرومیت از تحصیل و توبیخ شده اند.
منبع :جرس