امین ریاحی عضو انجمن اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد برای دومین بار به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم شد. به گزارش دانشجو نیوز در ادامه احکام فله ای کمیته انضباطی دانشگاه فردوسی مشهد در ماههای اخیر که طی آن بیش از ۱۵۰ ترم محرومیت از تحصیل برای دانشجویان منتقد صادر شده است، امین ریاحی فعال…

امین ریاحی عضو انجمن اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد برای دومین بار به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم شد.

به گزارش دانشجو نیوز در ادامه احکام فله ای کمیته انضباطی دانشگاه فردوسی مشهد در ماههای اخیر که طی آن بیش از ۱۵۰ ترم محرومیت از تحصیل برای دانشجویان منتقد صادر شده است، امین ریاحی فعال نشریاتی و عضو انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم شد.

اتهام وی در ابتدا تبلیغ علیه نظام عنوان شد اما در حکم نهایی به تبلیغ به نفع گروه های غیرقانونی و ارتکاب اعمالی علیه نظام جمهوری اسلامی تغییر پیدا کرد.

گفتنی است در سال های ۸۷ و ۸۸ نیز آقای ریاحی به یک ترم محرومیت از تحصیل، یک سال حبس تعلیقی ودو میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود.

امین ریاحی به علت انتقاد از احمدی نژاد در نشریات دانشجویی در سال ۸۷ بازداشت شده بود. این فعال دانشجویی در پی اعتراضات دانشجویی به کودتای انتخاباتی در سال ۸۸ نیز بازداشت و در بازداشتگاه اطلاعات مشهد نگهداری شده بود.