جمعی از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در پیامی به مهندس میرحسین موسوی، درگذشت پدرش را تسلیت گفتند و برایش نوشتند: جناب آقای میرحسین موسوی! ما را به بند افکندند تا تو این درد بشناسی / تو پدر از دست می‌دهی تا ما قدر درد بدانیم / غم، در هوای زندان امشب قوام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد / تنها نیستی، هیچ یک از ما تنها نیست…

جمعی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین در پیامی به مهندس میرحسین موسوی، درگذشت پدرش را تسلیت گفتند و برایش نوشتند: تو تنها نیستی، هیچ یک از ما تنها نیست.

متن این پیام که برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته، به شرح زیر است:

دیروز، که تنش خرابی خاک آباد می‌کرد ما تو بودیم
امروز که هستن جاودانه از هستی می‌ستاند ما توئیم
فردا که او نیز به او می‌پیوندد ما تو خواهیم بود

جناب آقای میرحسین موسوی

ما را به بند افکندند تا تو این درد بشناسی
تو پدر از دست می‌دهی تا ما قدر درد بدانیم
غم، در هوای زندان امشب قوام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد
تنها نیستی، هیچ یک از ما تنها نیست

… به امید بوییدن شکوفه‌های این درخت با درد و صبر آبیاری شده

گروهی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین