با صلابت خود اقتدار کاذب را به سخره گرفتی

پیام جمعی از کارشناسان نهاد ریاست جمهوری به میرحسین موسوی جمعی از کارشناسان نهاد ریاست جمهوری در پیامی به میرحسین موسوی، درگذشت پدرش حاج میر اسماعیل موسوی را تسلیت گفتند.

در این پیام، “رحلت چشم انتظارانه و تدفین امنیتی” پیکر پدر وی  را که “روزگاری نه چندان دور پناه و سفره دار شخص اول این کشور بود”، فصل جدیدی از اسطوره مظلومیت شرقی و در عین حال از الطاف خفیه الهی دانستند که به مثابه حکمت بالغه ای، “وحشیگری عریان دستگاه عظمای ستم را در برابر چشمان حیرت زده مردم به نمایش عمومی” گذاشت.

به گزارش کلمه، کارشناسان نهاد ریاست جمهوری همچنین در پیام خود نوشته اند: هر صبح و عصر که از سر کوچه بن بست اختر می گذریم، بر خود می بالیم که در پشت آن دیوار فولادی بلند مردی در بازداشت خانگی است که با صلابت خویش، اقتدار کاذب متکی به شکنجه گر و سلول انفرادی و قاضی ظلم زندانبانش را به سخره گرفته.
متن کامل این پیام به شرح زیر است:
جناب آقای مهندس میرحسین موسوی

درگذشت پدر بزرگوارتان حاج میراسماعیل موسوی که اسوه جوانمردی و فتوت بود را از صمیم قلب به شما و سایر بازماندگان داغدار تسلیت می گوییم و برای آن عزیز رفته آرامش ابدی آرزومندیم، زیرا اینک که از دیوار تن رسته و در آزادی روحانی پرگشوده، بی شک بر وضعیت پور دلبند خویش آگاه گشته است. کیست نداند رحلت چشم انتظارانه و تدفین امنیتی پیکر پدر بزرگوار شما که روزگاری نه چندان دور پناه و سفره دار شخص اول این کشور بود، فصل جدیدی از اسطوره مظلومیت شرقی است و طرفه تر اینکه دستگاه مستأجل ستم اجازه نداد تا به سهم ناچیز خود شریک غم شما و همه خانواده های شهدای سبز باشیم. ما تردید نداریم که این مظلومیت بزرگ از الطاف خفیه الهی و به مثابه حکمت بالغه ای بود تا وحشیگری عریان دستگاه عظمای ستم را در برابر چشمان حیرت زده مردم به نمایش عمومی بگذارد تا بدانند و مهمتر از آن ببینند در پشت نقاب دروغین دیانت این قوم مدعی ، ذره ای اخلاق و شرافت اسلامی و انسانی وجود ندارد.
همکار عزیز، جناب آقای موسوی

هر صبح و عصر که از سر کوچه بن بست اختر می گذریم، بر خود می بالیم که در پشت آن دیوار فولادی بلند مردی در بازداشت خانگی است که با صلابت خویش، اقتدار کاذب متکی به شکنجه گر و سلول انفرادی و قاضی ظلم زندانبانش را به سخره گرفته و افتخار می کنیم که روزگاری پا به پای زندانی بن بست اختر در تدارک جنگ و معیشت مردم می کوشیدیم و هر لحظه آرزوی روزهایی را داریم که همواره در ورودی کوچه بن بست اختر، به احترام متقابل همکارانت که به احترام شما می ایستادند، از خودرو پیاده می شدی و ما آنگاه از انرژی دستانت و نفوذ نگاهت در می یافتیم که میان صلابت و خضوع چه رابطه معنی داری برقرار است.

در پایان اعلام می داریم که پیام صبر شما را دریافتیم و استقامت را به آن افزودیم و با صبر و استقامت پای در راه سبز امید گذاشته ایم و در این راه پا به پای شما می مانیم.
جمعی از کارشناسان نهاد ریاست جمهوری