همکاران میرحسین موسوی در گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس در پیامی درگذشت پدر ایشان را تسلیت گفتند. موسوی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و از اعضای گروه علوم سیاسی است. …

همکاران میرحسین موسوی در گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس در پیامی درگذشت پدر ایشان را تسلیت گفتند. موسوی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و از اعضای گروه علوم سیاسی است. به گزارش کلمه متن این پیام به شرح زیر است.

بسمه تعالی

جناب آقای مهندس میر حسین موسوی

بدینوسیله رحلت پدر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی مسئلت داریم.

همکاران شما در گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

سید علیرضا حسینی بهشتی، ابوالفضل شکوری، حاتم قادری، مسعود غفاری، عباس منوچهری

Advertisements