همکاران میرحسین موسوی در گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس در پیامی درگذشت پدر ایشان را تسلیت گفتند. موسوی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و از اعضای گروه علوم سیاسی است. …

همکاران میرحسین موسوی در گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس در پیامی درگذشت پدر ایشان را تسلیت گفتند. موسوی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و از اعضای گروه علوم سیاسی است. به گزارش کلمه متن این پیام به شرح زیر است.

بسمه تعالی

جناب آقای مهندس میر حسین موسوی

بدینوسیله رحلت پدر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی مسئلت داریم.

همکاران شما در گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

سید علیرضا حسینی بهشتی، ابوالفضل شکوری، حاتم قادری، مسعود غفاری، عباس منوچهری