هواداران جنبش سبز ایران، کمپین حمایت سبز از رهبران جنبش در گوتنبرگ سوئد برگزار شد.

این مراسم از ساعت ۱٣ در محل برونس پارکن، میدان مرکزی شهر برگزار و با استقبال قابل توجه بسیاری از چهره های دانشگاهی، فرهنگی، فعالان سیاسی، دموکراسی خواهان و فعالان حقوق بشر مواجه شد.
در این برنامه که بر اساس اعلام برگزار کنندگان، کمپین اعتراضی سکوت بود، شرکت کنندگان ماسک های زهرا رهنورد، فاطمه کروبی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی را در مقابل صورت خود نگاه داشتند و بروشورهایی به زبان های انگلیسی، سوئدی و فارسی در بین علاقمندان و رهگذران توزیع شد.
بروشورها که حاوی اطلاعاتی در باره ی چیستی و چرایی جنبش سبز، بازداشت رهبران جنبش ،متن بیانیه ی کمپین خطاب به دبیر کل سازمان ملل و نهادهای جهانی بود، با استقبال دریافت کنندگان و رهگذران مواجه گردید.
در کمپین سبز علاوه بر ماسک ها و پوسترهای تهیه شده، شرکت کنندگان نمادهای سبز را به نشانه ی حمایت از جنبش سبز ایران با خود همراه داشتند.
رادیو های محلی فارسی در شهر گوتنبرگ،در روزهای گذشته چندین نوبت علاوه بر انتشار فراخوان و اطلاعیه ی کمپین حمایت سبز, گفتگوها و بحث هایی درباره این مراسم پخش کردند.
در این مراسم کمیته ی حمایت از جنبش مردمی ایران در گوتنبرگ و تشکل راه سبز امید گوتنبرگ نیز به حمایت از کمپین ۱۲ مارس شرکت کردند.
از بارز ترین جلوه های این مراسم گفتگوهای بسیار سازنده بین جوانان، دانشجویان و هواداران جنبش سبز از یک سوی با طرفدارن و اعضاء احزاب و تشکل های سیاسی مقیم خارج از کشور بود.
همچنین دختران و زنان سبز اندیش دانشجو و مقیم خارج از کشور در مراسم به نحو چشمگیری شرکت داشتند.
این مراسم با خواندن بیانیه ی پایانی خطاب به دبیرکل سازمان ملل و اجلاس جهانی حقوق بشر که ۱۴ مارس در ژنو آغاز به کار خواهد کرد خاتمه یافت.
شرکت کنندگان در انتها به شکل خود جوش سرود یار دبستانی من را به همخوانی کردند.